Aktualności
Życie akademickie
18 Maja
Opublikowano: 2017-05-18

Panorama teologii w majowym numerze FA

„Ścisłe powiązanie z wiarą chrześcijańską u jednych budzi wprawdzie emocjonalne poparcie, u innych jednak emocjonalną podejrzliwość. Ulegają temu także osoby z kwalifikacjami naukowymi i instytucje akademickie. Utrudnia to i uprawianie teologii, i jej ocenę” – pisze prof. Michał Wojciechowski w obszernym artykule Teologia w Polsce, który otwiera blok tekstów poświęcony temu zagadnieniu w majowym numerze „Forum Akademickiego”. Autor prezentuje stan polskiej teologii chrześcijańskiej zarówno pod względem organizacji studiów, jak i badań naukowych w tej dziedzinie, dochodząc do wniosku, że mimo różnych słabości jest on zadowalający. Przedmiotem badań teologicznych zajmuje się Sławomir Zatwardnicki, a prof. Krzysztof Obremski poddaje krytycznej analizie publikacje teologiczne Wydawnictwa UMK w Toruniu.

Kwestia uniwersytetów badawczych, których powołanie zapowiadają projekty nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, zaprząta uwagę środowiska akademickiego. Prof. Andrzej K. Koźmiński, prezydent i były rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przedstawia propozycję zbudowania takiej uczelni od nowa. Uważa, że powinna ona mieć charakter prywatnej fundacji, choć zasilonej środkami publicznymi. Natomiast Piotr Kieraciński prezentuje koncepcje uniwersytetu badawczego, jakie przedstawiono na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Omawia też wypowiedzi min. Jarosława Gowina na ten temat.

Projektami przyszłej ustawy zajmują się także prof. Stanisław Kistryn, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauk KRUP, który postuluje skoordynowanie przepisów wszystkich aktów prawnych regulujących ten obszar, oraz profesorowie Jerzy Woźnicki i Jan Szmidt, którzy omawiają uwagi, jakie do projektów zgłosiła w swym raporcie Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP.

Ważny temat numeru to także przyszłość środowiskowych komisji akredytacyjnych. Dorobek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, której działalność KRUP postanowił w tym roku zakończyć, prezentuje prof. Marek Wąsowicz, ostatni przewodniczący UKA. Twierdzi on, że likwidacja Komisji była przedwczesna i skłania się ku twierdzeniu, że jej działalność stanowi niewykorzystaną szansę środowiska uniwersyteckiego. Funkcjonowaniu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych nic na razie nie zagraża. Jej przewodniczący, prof. Bogdan Macukow, z zadowoleniem stwierdza, że rektorzy zgromadzeni w KRPUT wspierają zmiany projakościowe w uczelniach technicznych, a co za tym idzie traktują KAUT jako ważnego partnera w tej kwestii. Dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, postuluje skoordynowanie prac środowiska nad doskonaleniem kształcenia.

Polecamy także wątek dotyczący utworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego. Przepisy dotyczące tej instytucji krótko przedstawia Joanna Kosmalska. Dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW, mówi o powodach powołania NIT, a prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, w liście do władz RP dowodzi szkodliwości projektu tej ustawy.

 

Zachęcamy do lektury!

Dyskusja (0 komentarzy)