Aktualności
Życie akademickie
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

„Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

Dr hab. Mateusz Pilich z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Natalia Daśko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwyciężyli w tegorocznym konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrody wręczał redaktor naczelny „Państwa i Prawa”, prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.

Do udziału w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich. Do oceny prac Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel, członkowie – prof. A. Bierć, prof. B. Brzeziński, prof. K. Dudka, prof. M.M. Kenig-Witkowska, prof. S. Piątek, prof. T. Wiśniewski oraz prof. D. Świecki  – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać:

Za rozprawy habilitacyjne:
Pierwszą nagrodę: dr. hab. Mateuszowi Pilichowi (UW) za pracę pt. „Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe”;
Drugą nagrodę: dr. hab. Marcinowi M. Wiszowatemu (UG) za pracę pt. „Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego”; (wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego)
Wyróżnienie: dr. hab. Marcinowi Czepelakowi (UJ) za pracę pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”.

Za rozprawy doktorskie:
Pierwszą nagrodę: dr Natalii Daśko (UMK) za pracę pt. „Prawnokarna ochrona znaków towarowych”;
Drugą nagrodę: dr. Pawłowi Widerskiemu (KUL) za pracę pt. „Istota pełnomocnictwa w prawie polskim”;
Dwa wyróżnienia:
dr. Grzegorzowi Blicharzowi (UJ) za pracę pt. „Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej”;
dr Marzenie Myślińskiej (UMCS) za pracę pt. „Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna”.
Ogłoszenie LII Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.

W wystąpieniu w imieniu laureatów konkursu dr hab. Mateusz Pilich mówił o wielkiej satysfakcji z wynikającej z uznania ich pracy ze strony tak prestiżowego czasopisma. Ale też wskazywał na obowiązki z tego wynikające i wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się w dzisiejszych czasach naukami prawnymi. Jak mówił, szczególnie ważne i potrzebne jest działanie z ich strony na rzecz obrony podstawowych standardów prawa i praworządności.

Źródło: www.lex.pl

Dyskusja (0 komentarzy)