Aktualności
Życie akademickie
29 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-29

PCI uruchamia program akceleracyjny dla badaczy i doktorantów z Podkarpacia

Warsztaty z zakresu przywództwa, przedsiębiorczości i wdrażania innowacji, doradztwo w obszarze rozwoju biznesu oraz spotkania z liderami innowacyjności – w styczniu rusza SCIENCE STARTUP, czyli Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej (PAPA) skierowany do badaczy i doktorantów z województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz wsparcie podkarpackich naukowców w zakładaniu start-upów akademickich, czyli przedsiębiorstw budujących swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Udział w Programie jest bezpłatny, a jego organizatorem jest Podkarpackie Centrum Innowacji.

Nasz program akceleracyjny jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane ze strony środowiska naukowego województwa podkarpackiego. Do udziału w programie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów chcących zarabiać na swoich badaniach. Poszukujemy osób aktywnych i innowacyjnych, które prowadzą ciekawe badania, mają nietuzinkowe pomysły i chcą wokół nich budować biznes. Potrzebują jedynie wsparcia ze strony doświadczonych mentorów, dostępu do sieci kontaktów oraz możliwości zaprezentowania swoich rozwiązań przyszłym kontrahentom – wskazuje Radosław Krajewski, koordynator programu i specjalista ds. rozwoju technologii PCI.

Uczestnicy PAPA zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i projektowania biznesu opartego o wyniki prac B+R, a także zapoznają się z prawnymi i finansowymi aspektami prowadzenia biznesu. Ważnym elementem programu jest moduł dotyczący pozyskiwania finansowania na rozwój prowadzonych badań oraz dostosowanie i wprowadzenie technologii  na rynek. SCIENCE STARTUP to także okazja dla podkarpackich naukowców do tego, aby otrzymać dostęp do potencjalnych inwestorów, sieci kontaktów biznesowych i partnerów branżowych.

Program został podzielony na dwa moduły: edukacyjny i mentoringowy. Moduł edukacyjny to przede wszystkim praktyczne szkolenia z podziałem na trzy ścieżki tematyczne: Food, Med-Pharma oraz Przemysł 4.0. Z kolei moduł mentoringowy to indywidualne doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego planowanej przez uczestników spółki typu spin-off. Mentorzy-doradcy przeprowadzą uczestników przez proces tworzenia wartości i opracowania strategii wdrożenia wyników badań.

Program akceleracyjny jest naturalną konsekwencją prowadzonych przez Podkarpackie Centrum Innowacji działań, mających na celu rozwój innowacji akademickich. W gospodarczym ekosystemie województwa podkarpackiego brak jest przedsiębiorstw typu spin-off, czyli podmiotów, które działają w oparciu o wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a jednocześnie są tworzone przez zespoły naukowe. Spodziewamy się, że program SCIENCE STARTUP wypełni tę lukę, a jego absolwenci staną się nie tylko ambasadorami przedsiębiorczości akademickiej w naszym regionie, ale przede wszystkim będą przyszłą kadrą menedżersko-naukową spółek akademickich. Chcemy pokazać, szczególnie naukowcom znajdującym się u progu swojej kariery, że jest możliwe połączenie ścieżki biznesowej i akademickiej. Potrzebne jest jedynie odpowiednie wsparcie ze strony otoczenia – podkreśla Timea Sulenta-Pluta, dyrektor ds. komercjalizacji badań PCI.

Udział w programie jest bezpłatny. Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzyma unikalny Certyfikat Menadżera Transferu Technologii poświadczający zdobyte kompetencje. Dodatkowo autorzy najlepszych pomysłów biznesowych mogą liczyć na wsparcie zespołu ds. rozwoju technologii oraz brokerów innowacji z Podkarpackiego Centrum Innowacji. Autorzy wybranych rozwiązań zostaną zaproszeni do udziału w krajowych i zagranicznych wydarzeniach sieciujących, targach, konferencjach, wystawach, podczas których zaprezentują swoje rozwiązania i nawiążą kontakty z kontrahentami zagranicznymi.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z koordynatorem programu:

  • e-mail: r.krajewski@pcinn.org
  • tel. +48 798 870 498

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)