Aktualności
Życie akademickie
04 Marca
Opublikowano: 2021-03-04

Perłowy jubileusz „Wiadomości Uniwersyteckich”

W tym roku mija 30 lat od wydania pierwszego numeru „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”. To jedno z najstarszych w Polsce czasopism akademickich, które ukazuje się nieprzerwanie od kwietnia 1991 r.

Pierwszy numer WU liczył 6 stron i kosztował… 1 tys. zł (obecnie pismo jest dostępne za darmo). Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był wówczas prof. Eugeniusz Gąsior. Na „jedynce” zamieszczono obszerną relację z obrad uczelnianego Senatu oraz informację o powołaniu Europejskiego Konsorcjum Kształcenia Dorosłych i Rozwoju Ludzkich Możliwości. Na kolejnych stronach znajdujemy m.in. notkę o podłączeniu UMCS do sieci komputerowej EARN (European Academic Research Net), apel do Ministra Edukacji Narodowej o przywrócenie w programach szkół średnich przedmiotu „propedeutyka filozofii”, wiadomość o przydziałach na mieszkania dla pracowników uniwersytetu oraz osobliwy komentarz w rubryce „Co nas denerwuje”:

Rozdeptane trawniki przy przejściu przez ul. Radziszewskiego obok Instytutu Fizyki. Trawę wspólnie tratują przechodzący pracownicy i studenci oraz samochody z ciekłym powietrzem, miażdżące chodniki i trawniki. Obserwujemy przed garażami uniwersyteckimi wiosenne mycie prywatnych samochodów. Chodzi o względy estetyczne i nie tylko.

Po trzech dekadach i 274 wydanych numerach, niezmiennie pod tym samym tytułem, a od 2012 r. pod wodzą red. Ewy Kawałko-Marczuk, pismo nadal realizuje swoją misję w postaci dokumentowania najważniejszych wydarzeń na UMCS-ie, ukazywania potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni, promowania działalności i wszelkich inicjatyw oraz dokonań pracowników, doktorantów i studentów. Dziś na blisko 60 stronach oferuje bogaty serwis informacyjny, artykuły popularnonaukowe, wywiady z pracownikami naukowymi  i dydaktycznymi, doniesienia o aktywności naukowej, twórczej i sportowej członków akademickiej społeczności. Nie brak w nim publicystyki i reportaży.

Z okazji jubileuszu zaplanowano m.in. wydanie numeru specjalnego „Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym znajdą się teksty poświęcone historii i przemianom czasopisma na przestrzeni lat, a także wspomnienia oraz rozmowy z byłymi redaktorami i współtwórcami pisma. Na stronie internetowej UMCS oraz w mediach społecznościowych będą publikowane także materiały w cyklu „Z Archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym redakcja przypomni, czym żyła społeczność akademicka w minionych latach, a co zostało udokumentowane na łamach „WU”. We współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” przygotowany zostanie specjalny materiał filmowy ukazujący historię czasopisma i wspomnienia osób go tworzących, a Akademickie Radio Centrum podejmie się realizacji i emisji kilku audycji ukazujących przemiany zachodzące w gazetach akademickich na przestrzeni ostatnich lat.

Z jubileuszu koleżanek i kolegów z WU cieszymy się w dwójnasób, wszak nie dość, że działamy po sąsiedzku, to i my w tym roku świętujemy 30-lecie. Pierwszy numer „Przeglądu Akademickiego” (poprzednika „Forum Akademickiego”) wyszedł kilka miesięcy po debiucie „Wiadomości Uniwersyteckich”, w grudniu 1991 roku.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)