Aktualności
Życie akademickie
07 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-07

Pierwsi w Polsce z akredytacją SERMO

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej uzyskało akredytację SERMO z oceną wyróżniającą, która potwierdza wysoką jakość nauczania. To pierwszy ośrodek w Polsce z takim certyfikat.

Działające od 2006 r. Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) zrzesza kadrę kierowniczą placówek zajmujących się nauczaniem języków obcych. Priorytetem organizacji jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych oraz wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Akredytacja SERMO to system jednolitej oceny jakości kształcenia w akademickich ośrodkach językowych opartym na przyjętych przez stowarzyszenie kryteriach i standardach projakościowych. Mogą się o nią ubiegać akademickie ośrodki językowe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych. Warunkiem uzyskania akredytacji jest spełnienie kryteriów i standardów jakości kształcenia językowego, a jej uzyskanie ma stanowić gwarancję osiągnięcia wysokiej jakości procesu nauczania języków obcych w szkołach wyższych w Polsce oraz jej stałego doskonalenia.

Warto dodać, że akredytacja SERMO wprowadza również niektóre rozwiązania w zakresie oceny jakości kształcenia i zasady działania stosowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz inne środowiskowe komisje akredytacyjne, np. KAUT.

SJO PWr jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który poddał się akredytacji. Jej przyznanie oznacza, że studium zapewnia studentom korzystanie z wysokiej jakości kształcenia językowego, możliwość otrzymania certyfikatu językowego ACERT SERMO potwierdzającego kompetencje językowe i uznawanego w wielu szkołach wyższych w Polsce i w UE, a także zwiększenie szansy studiowania na uczelniach zagranicznych oraz zatrudnienia na rynku krajowym i międzynarodowym. Akredytacja została wydana na cztery lata.

źródło: PWr

Nowa forma ewaluacji jakości kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym

Dyskusja (0 komentarzy)