Aktualności
Życie akademickie
02 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-02

Pierwsza w języku polskim popularnonaukowa publikacja o etyce AI

Etyka sztucznej inteligencji to jeden z najważniejszych tematów w europejskiej debacie o przyszłości cyfrowych innowacji. Nowa publikacja Centrum Etyki Technologii syntetycznie przedstawia kluczowe kwestie dotyczące unijnej koncepcji godnej zaufania AI. To pierwsze popularnonaukowe wydawnictwo poświęcone temu zagadnieniu w języku polskim.

Rozwój sztucznej inteligencji budzi dziś duże zainteresowanie. Równocześnie wzrasta świadomość, że wykorzystanie pozytywnego potencjału AI wymaga wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z tą technologią oraz właściwego im przeciwdziałania. Rzetelne informacje na temat tych zagadnień są jednak najczęściej ukryte w fachowych czasopismach czy książkach.

Opublikowana przez Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites publikacja Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie odpowiada na zapotrzebowanie na zwięzłą i przystępną syntezę dotyczącą tej tematyki na polskim rynku. Wydawnictwo omawia najważniejsze kwestie dotyczące etyki sztucznej inteligencji, jej genezy i historii, a także związków z prawem i cyberbezpieczeństwem. Ukazuje także zadania, które stoją przed etyką AI, oraz metody ich realizacji w praktyce. Po opracowanie powinny sięgnąć osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii wykorzystywania AI w firmach i instytucjach, a także inżynierowie AI i data science, prawnicy, filozofowie zainteresowani cyfrowymi innowacjami oraz zwykli użytkownicy nowych technologii.

Rozwój technologii zwykle wyprzedza regulacje prawne i kodeksy etyczne. Działania CET w Polsce
od kilku lat w pionierski sposób poruszają, propagują i porządkują tematykę dotyczącą etyki nowych
technologii, stawiając w centrum człowieka i pokazując wyraźne powiązania między zrównoważonym
rozwojem, regulacjami ESG a etyką AI – mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites i przewodnicząca Rady Programowej CET. – Za nami cztery międzynarodowe konferencje CET poświęcone różnym aspektom etyki sztucznej inteligencji. Większość problemów, które na nich dyskutowaliśmy, została uwzględniona w tym wydawnictwie. Wierzę, że to syntetyczne ujęcie będzie ważnym punktem odniesienia dla wielu środowisk tak twórców technologii, jak i jej użytkowników.

Opracowanie ma być początkiem całej serii materiałów poświęconych różnym wyzwaniom związanym z etyką AI, a także innych technologii.

Do tej pory w Polsce brakowało takiej pozycji, która w zwięzły i przystępny sposób przedstawiałaby
wielowymiarowość problemów związanych z etyką sztucznej inteligencji – zwraca uwagę Maciej  Chojnowski, autor publikacji i dyrektor programowy CET. – Wypełniamy lukę, która z pewnością wpływała na zainteresowanie tą tematyką nad Wisłą. Czytelnicy dostają możliwość szybkiego zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi etyki AI i podpowiedź co do ewentualnych dalszych lektur. Podczas pisania odwoływałem się do najważniejszych prac w tej dziedzinie, ale też do rozmów, które prowadziłem z naukowcami prowadzącymi wiodące projekty badawcze. Zarazem jest to odzwierciedlenie mojego punktu widzenia oraz priorytetów, który są dla nas ważne w CET i Humanites.

Cyfrową wersję publikacji Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie można pobrać za darmo ze
strony internetowej Centrum Etyki Technologii. Honorowy patronat nad publikacją objęło GovTech Polska. Partnerami CET przy jej wydaniu są: Związek Pracodawców Polska Miedź, Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Patronatu medialnego udzieliło „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)