Aktualności
Życie akademickie
23 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-03-23

Pierwszy doktorat wdrożeniowy w Grupie Azoty obroniony w Politechnice Śląskiej

Urszula Dorosz, kierująca Biurem Rozwoju Produktów Organicznych w Grupie Azoty ZAK, ukończyła pierwszy w tym przedsiębiorstwie doktorat wdrożeniowy. Obrona odbyła się na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie zamierzają rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Widzimy olbrzymi potencjał w programie doktoratów wdrożeniowych, dlatego stale zachęcamy naszych pracowników do aplikowania. Obecnie w spółce realizowanych jest dwadzieścia doktoratów, a większość dotyczy dziedziny chemii. Doktoraty wdrożeniowe są dźwignią innowacji i dalszego rozwoju, zarówno naszego przedsiębiorstwa, jak i całego sektora chemicznego – przekonuje prof. Bolesław Goranczewski, członek zarządu Grupy Azoty ZAK.

Pierwszą w firmie osobą ze stopniem doktora zdobytym w ramach ministerialnego programu została Urszula Dorosz, kierownik Biura Rozwoju Produktów Organicznych. W środę, 23 marca, na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej obroniła pracę pt. „Chemoenzymatyczne metody otrzymywania estrów kwasu mlekowego”. Przedstawiła w niej sposoby pozyskania rozpuszczalników innych niż te pochodzenia petrochemicznego, a więc „zielonych”, w pełni degradowalnych i o takiej samej skuteczności jak dotychczas stosowane. Rozpuszczalniki opracowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju i z zasadami zielonej chemii potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane w zakładach azotowych. Jednym z warunków zakwalifikowania do programu jest właśnie potencjał wdrożeniowy i rynkowy wynikający z pracy doktorskiej.

Moim celem było opracowanie efektywnych, niskoodpadowych i energooszczędnych metod otrzymywania estrów kwasu mlekowego w obecności innowacyjnych katalizatorów. Pomysł na temat wyniknął ze współpracy z Politechniką Śląską, mojego zainteresowania biotechnologią i wykształcenia w tym kierunku. Wyniki pracy mogą posłużyć spółce do prowadzenia działań w kierunku dalszego przetwórstwa alkoholi OXO oraz wprowadzenia do portfolio bioestrów – tłumaczy autorka pracy dr inż. Urszula Dorosz.

Większość pracowników Grupy Azoty ZAK, którzy realizują obecnie doktoraty wdrożeniowe na kierunkach chemicznych, studiuje na Politechnice Śląskiej. To kolejny element zacieśniający wieloletnią współpracę uczelni z Grupą Azoty.

Politechnika Śląska należy do krajowych liderów pod względem liczby realizowanych doktoratów wdrożeniowych. Tylko w bieżącym roku akademickim rozpoczęliśmy ich osiemdziesiąt. Kooperacja z Grupą Azoty ZAK, realizowana przez Wydział Chemiczny, jest dla nas niezwykle cenna. Obok specjalistycznych projektów technologicznych, których efekty są wdrażane w przemyśle chemicznym, szczególnie ważna jest dla nas możliwość kształcenia, odbywania praktyk i staży przez studentów — mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Produkty spółki znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Grupa posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)