Aktualności
Życie akademickie
30 Maja
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-30

Pierwszy Polak we władzach ASTP

Krystian Gurba z Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego został wybrany do zarządu Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) – największego europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem wiedzy.

Doroczna konferencja stowarzyszenia ASTP, gromadząca menedżerów transferu wiedzy i technologii z całej Europy, odbyła się w dniach 18–20 maja w Lizbonie. Podczas walnego zgromadzenia członków do Zarządu organizacji został wybrany Krystian Gurba, zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ciągu dwuletniej kadencji, jako wiceprzewodniczący ASTP, będzie nadzorował w szczególności kwestie związane z organizacją programową wydarzeń, które są jednym z głównych obszarów działalności stowarzyszenia.

Gurba jest pierwszym Polakiem we władzach ASTP. Dotychczas brał udział w pracach, funkcjonującej w ramach ASTP, rady krajowych sieci centrów transferu wiedzy, reprezentując Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) oraz uczestniczył w działalności zespołu ds. wydarzeń cyfrowych (Digital Events Committee).

Association of European Science and Technology Transfer Professionals to założona w 2000 roku organizacja non profit, zrzeszająca ponad 1200 członków, co czyni z niej największą organizację menedżerów transferu wiedzy i technologii w Europie. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie wymiany dobrych praktyk, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów zajmujących się transferem wiedzy i technologii w uczelniach, instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. ASTP koncentruje się ponadto na promowaniu zawodu i wysokich standardów w zakresie transferu wiedzy i technologii na arenie międzynarodowej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wpływu, jaki badania naukowe wywierają na społeczeństwo i gospodarkę.

MK, źródło: UJ

Ochrona patentowa to atut

Dyskusja (0 komentarzy)