Aktualności
Życie akademickie
03 Czerwca
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-03

Pierwszy rektor UwB doktorem honoris causa podlaskiej uczelni

Znakomity prawnik i pierwszy rektor największej podlaskiej uczelni prof. Adam Jamróz odebrał w tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest dwudziestą osobą, której Senat UwB nadał tę godność. 

Prof. Adam Jamróz był pierwszym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Kierował uczelnią od 1997 do 2001 roku, budując jej struktury kadrowe, inwestując w bazę materialną i infrastrukturę, wprowadzając niezbędne zmiany organizacyjne. W czwartek, 2 czerwca, w 25 rocznicę powstania największej podlaskiej uczelni, pierwszy rektor UwB odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w auli im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji.

Profesor postanowił „oderwać się” od Uniwersytetu Warszawskiego i stworzyć samodzielny uniwersytet. Podkreślam – to była inicjatywa profesora, a nie władz ministerialnych, które początkowo były temu przeciwne. Jak można stworzyć uniwersytet z filii, gdy nie chce tego minister szkolnictwa wyższego i nauki? I z tego powodu prawie nikt nie wierzył, że może w Białymstoku powstać uniwersytet w ekspresowym tempie. Warszawa nigdy się nie zgodzi! Na pewno wierzył w to profesor, ponieważ w tym właśnie celu zostaje prorektorem ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a kilka miesięcy później Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. Po niespełna roku działań profesora mieliśmy uniwersytet, którego został pierwszym rektorem – mówił w laudacji prof. Leonard Etel, były rektor UwB i były dziekan Wydziału Prawa.

Prof. Adam Jamróz jest prawnikiem i politologiem. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na teorii państwa i prawa oraz teorii demokracji. Z największą podlaską uczelnią związany był od 1986 roku – wówczas rozpoczął pracę w Instytucie Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Piastował stanowisko I zastępcy dyrektora Instytutu, a następnie, po przekształceniu go w Wydział, prodziekana. W latach 1990–1996 dwukrotnie sprawował funkcję dziekana jednostki. Aktywnie działał na rzecz wzmocnienia kadrowego i rozwoju Wydziału Prawa.

W 1996 roku prof. Adam Jamróz został wybrany na prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Białymstoku. Co szczególnie ważne w kontekście jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku – był zdeklarowanym zwolennikiem usamodzielnienia się białostockiej uczelni, a także inicjatorem i konsekwentnym realizatorem działań, które do tego doprowadziły. Został też pierwszym rektorem nowo utworzonego Uniwersytetu w Białymstoku. Kierował uczelnią od 1997 do 2001 roku, budując jej struktury kadrowe, inwestując w bazę materialną i infrastrukturę, wprowadzając niezbędne zmiany organizacyjne.

Dorobek naukowy prof. Adama Jamroza obejmuje m.in. monografie, rozprawy i artykuły publikowane w Polsce, ale także np. we Francji. Profesor aktywnie współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (był zapraszany na wykłady i odbywał staże m.in. na uczelniach i w instytutach w Rennes, Paryżu, Tybindze i Speyer). Zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych oraz w Komitecie Nauk Politycznych PAN. Jest też członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury.

W latach 2001–2003 sprawował mandat senatora RP, następnie (do 2012 r.) był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)