Aktualności
Życie akademickie
11 Września
Źródło: UZ
Opublikowano: 2019-09-11

Pierwszy rektor UZ Honorowym Obywatelem Zielonej Góry

Prof. dr hab. Michał Kisielewicz – współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Winnego Grodu.

Tradycją stało się już, że w czasie Dni Zielonej Góry, czyli popularnego Winobrania, organizowanego corocznie na początku września, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta wręczane są tytuły Honorowych Obywateli Zielonej Góry. W tym roku te zaszczytne wyróżnienia otrzymało trzech zasłużonych mieszkańców Winnego Grodu, wśród których znalazł się prof. dr hab. Michał Kisielewicz – współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Michał Kisielewicz z zielonogórskim środowiskiem akademickim związany jest od samego początku jego istnienia, czyli od połowy lat sześćdziesiątych. Natomiast z samą Zieloną Górą od szkoły średniej – to tutaj zdał maturę i rozpoczął swoje dorosłe życie. Do tamtych czasów nawiązał przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak:

– Jeśli prześledzicie Państwo drogę życiową Profesora Michała Kisielewicza, to przekonacie się, że nie była ona prosta i usłana różami. Z determinacją, dziś rzadko spotykaną u młodych ludzi, Profesor sam, etapami, zdobywał wykształcenie. A potem uczył się tego, jak uczyć innych. Bo prof. Michał Kisielewicz w 1959 roku rozpoczął pracę w Technikum Mechanicznym, a rok później w Technikum Budowlanym w Zielonej Górze. W styczniu 1961 roku rozpoczął eksternistyczne studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które skończył w czerwcu 1965 roku.

W lutym 1966 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta matematyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie pracował do 1996 r. zajmując kolejno wszystkie stanowiska – od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1968, 1971, 1978 i 1984 – jako pierwszy w zielonogórskim środowisku matematycznym – uzyskał kolejno stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk matematycznych. W latach 1968–1993 w Wyższej Szkole Inżynierskiej pełnił kolejno wszystkie funkcje w strukturze organizacyjnej uczelni: kierownika zakładu, dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora, a od 1996 do 2001 roku był rektorem Politechniki Zielonogórskiej. To prof. Michał Kisielewicz w 2000 roku zainicjował proces integracji Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i powstania na bazie tych uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. We wrześniu 2001 roku został jego pierwszym rektorem, a w kwietniu 2002 roku został wybrany na tę funkcję na okres kolejnych trzech lat.

– Bardzo się cieszę, że mogłem swoją aktywnością przyczynić się do tego, że Zielona Góra stała się miastem uniwersyteckim. Bardzo serdecznie dziękuję za uznanie moich wysiłków za wystarczające do tego, by otrzymać tytuł honorowego obywatela miasta – powiedział podczas uroczystości prof. Kisielewicz, który w czerwcu obchodził 80. urodziny i 60-lecie pracy naukowo–dydaktycznej.

Ewa Sapeńko, źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)