Aktualności
Życie akademickie
01 Grudnia
Źródło: www.ism.uw.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-01

Pierwszy wpis z Polski na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO

Dr Hanna Schreiber z Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była współautorem i głównym koordynatorem merytorycznym prac nad wnioskiem o wpisanie szopkarstwa krakowskiego na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. To pierwszy taki wniosek z Polski.

Do wpisania doszło podczas 13. posiedzenia Komitetu Międzyrządowego ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO na Mauritiusie. Polska został wybrana w czerwcu br. na członka Komitetu, jako jedno z 24 państw, na 4-letnią kadencję. Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego jest obecnie najbardziej popularnym aktem prawa międzynarodowego w dziedzinie kultury, ratyfikowanym już przez 178 państw. Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in. analiza wniosków o wpis na listy dziedzictwa niematerialnego UNESCO oraz raportów okresowych z implementacji Konwencji przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 roku. Obecnie w Komitecie obok Polski zasiadają Armenia, Austria, Azerbejdżan, Chiny, Cypr, Dżibuti, Filipiny, Gwatemala, Holandia, Jamajka, Japonia, Kamerun, Kazachstan, Kolumbia, Kuba, Kuwejt, Liban, Mauritius, Palestyna, Senegal, Sri Lanka, Togo, Zambia.

Współautorka pierwszego polskiego wniosku, dr Hanna Schreiber, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przewodniczącej grupy roboczej ds. prawnych i strategii ochrony dziedzictwa tejże Rady. Wniosek, do którego dołączono film promujący szopkarstwo krakowskie, został uznany za wzorcowy dla innych państw. W posiedzeniu na Mauritiusie brali udział także przedstawiciele społeczności szopkarskiej.

Oprócz szopkarstwa krakowskiego na listę wpisane zostały między innymi po raz pierwszy w historii  jako wspólny wniosek Korei Północnej i Korei Południowej tradycyjne zapasy (ssireum), uroczystości związane z kultem ikony Matki Boskiej Budsławskiej (Białoruś), sztuka perfumiarska z Pays de Grasse (Francja), umiejętności związane z zapobieganiem ryzyku lawinowemu (wspólny wniosek Szwajcarii i Austrii) czy muzyka reggae (Jamajka). Obecnie lista liczy blisko 430 wpisów z całego świata.

Zarówno wniosek, jak i film dostępne są na stronie UNESCO. Decyzja Komitetu oraz opinia Zespołu Ewaluacyjnego dostępna jest także na stronie: https://uw.academia.edu/HannaSchreiber.

Źródło: ISM UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)