Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Piotr Müller wiceministrem

Piotr Müller (ur. w 1989 r.), dotychczasowy dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stanowisku zastąpił prof. Łukasza Szumowskiego, który objął tekę ministra zdrowia. P. Müller nie przejął jednak wszystkich obowiązków byłego podsekretarza stanu. Będzie odpowiadał w MNiSW m.in. za legislacyjne prace resortu, sprawy studenckie oraz działalność informacyjno-promocyjną ministerstwa.

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi. Był przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów UW, a później kierował pracami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członkiem Prezydium PKA. W latach 2010-2014 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 należał do Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.  W przeszłości był również członkiem Rady Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, Komisji do spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Wchodzi w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jako dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadał m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa.

(mnisw)

Fot. MNiSW

Czytaj wywiad z Piotrem Müllerem w FA nr 12/2017

Dyskusja (0 komentarzy)