Aktualności
Życie akademickie
11 Września
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2018-09-11

Piotr Müller na czele Zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie reformy

7 września 2018 r. zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Zespół do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jego przewodniczącym został Piotr Müller, podsekretarz stanu w MNiSW.

W skład zespołu weszli także: Bartłomiej Banaszak, Magdalena Bem-Andrzejewska,  Marcin Czaja,  Aleksander Dańda,  Alicja Duda,  Marcin Gubała,  Andrzej Kurkiewicz, Jarosław Oliwa,  Alicja Steć, Juliusz Szymczak-Gałkowski, Mariusz Zielonka, Piotr Ziółkowski i Ewelina Pietrołaj (sekretarz).

Do zadań Zespołu należy:  „analizowanie zagadnień o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i prawnym, związanych z wdrażaniem reformy; monitorowanie procesu wdrażania reformy w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie rozwiązań zmierzających do poprawienia otoczenia prawnego reformy”.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)