Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Opublikowano: 2021-03-31

PK wspiera kreatywnych studentów

Łazik planetarny, robot-kelner, modułowy schron turystyczny czy innowacyjne żywice światłoutwardzalne – to tylko niektóre z pomysłów wyłonionych w drugiej edycji konkursu na projekty studenckie organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej.  

FutureLab to studenckie laboratorium innowacji, które od półtora roku działa na Politechnice Krakowskiej. Jego zadaniem jest finansowe i organizacyjne wsparcie projektów naukowych studentów uczelni. Na ogłoszony pod koniec października ub.r. drugi już konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń. Każda grupa projektowa musiała dostarczyć harmonogram realizacji wraz z preliminarzem wydatków. Wnioski oceniała Rada Naukowa FutureLab PK, w skład której weszli przedstawiciele ośmiu wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na Politechnice Krakowskiej, a także przedstawicie otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nagrodzone projekty musiały nie tylko wyróżniać się innowacyjnością pomysłu. Równie ważnymi dla jury aspektami były: jasno określony cel projektu oraz możliwość realizacji i praktycznego wykorzystania go w przyszłości. Istotne były także oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu i przyjęta metodologia.

Wśród 20 wyłonionych projektów jest m.in. budowa przez studentów Wydziału Mechanicznego ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych wyposażonych w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania i zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Na tym samym wydziale powstanie Maribu – alternatywne rozwiązanie dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, pozwalające na ograniczenie kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizację kosztów. Członkowie Koła Naukowego Transport zaprojektują i wdrożą system, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem. Z kolei na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej powstaną innowacyjne żywice światłoutwardzalne do druku ultraprecyzyjnych modeli obiektów aerodynamicznych.

Z kolei na Wydziale Architektury oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki realizowany będzie projekt Biwaking, w którym zaplanowano stworzenie modułowego schronu turystycznego inspirowanego architekturą Beskidu Niskiego. Przyszli architekci zbudują także konstrukcję z butelek PET przeznaczoną na wystawy tymczasowe, a próbę wysłania w stratosferę satelity HABSat podejmą studenci z wydziałów: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Mechanicznym. Inny multidyscyplinarny zespół zajmie się Autonomicznym Łazikiem Planetarnym. Kolejnym nagrodzonym pomysłem jest system do głosowania oparty na technologii IQRF – z wykorzystaniem pilotów, przesyłaniem danych do chmury, a następnie prezentowaniem wizualizacji na ekranach.

Wszystkie projekty zostaną sfinansowane w 2021 roku. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy blisko 400 tys. zł z funduszy programu POWER i środków prorektora ds. studenckich. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, niezbędne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, a także opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Dużym wsparciem przy realizacji projektów będzie dla laureatów opieka uczelnianych mentorów oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych.

MK, źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)