Aktualności
Życie akademickie
02 Stycznia
Źródło: WAT
Opublikowano: 2023-01-02

Platforma opracowana przez inżynierów z WAT usprawni transport

Powstała z myślą o transporcie dłużycy drewnianej i metalowej oraz towarów paletyzowanych, ale może też posłużyć do przewozu zboża z Ukrainy. Tanią i prostą w budowie platformę-kontener wspomagającą transport drogowy i kolejowy opracowano w Wojskowej Akademii Technicznej.

Głównym elementem platformy-kontenera, będącej wynikiem pracy naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, jest moduł podstawowy wymiarowo odpowiadający typowym kontenerom kolejowym 10’, 20’ i 30’. Z połączenia modułów podstawowych powstają zestawy multi-platform, które mogą być używane do wspomagania intermodalnego transportu kolejowo-drogowego dłużycy drewnianej i metalowej, wyrobów przewożonych na paletach i materiałów sypkich.

Jak wyjaśniają pomysłodawcy, zastosowanie konstrukcji o różnych wymiarach podłużnych eliminuje proces indywidualnego wyładowania każdej jednostki transportowanego ładunku, np. kloca drewna czy wiązki prętów podczas przeładunku z miejsca wycinki, produkcji czy składowania.

Zestaw wspomagający wraz z ładunkiem może być wielokrotnie przeładowywany z samochodów dostawczych na różnego typu wagony kolejowe i odwrotnie, bez konieczności opróżniania. Puste, złożone zestawy mogą być natomiast dostarczone na miejsce załadunku w odpowiedniej liczbie, a następnie po ich skonfigurowaniu, w zależności od przeznaczenia, wypełnione towarem oczekiwać na załadunek i dostawę – wyjaśnia dr hab. inż. Wiesław Krasoń.

Naukowcy zapowiadają rozwijanie i udoskonalanie konstrukcji platformy-kontenera. W niedalekiej przyszłości ma powstać zabudowa platformy, która rozszerzy jej zastosowanie.

Dzięki zabudowie, niewielkim nakładem sił i środków będzie możliwe transportowanie zboża z pól. Platformy załadowane w gospodarstwie rolnym będą następnie przewożone koleją lub transportem samochodowym. Ta uniwersalność transportu rozszerza funkcjonalność platformy – podkreśla dr hab. inż. Wiesław Krasoń.

Dodaje, że to zastosowanie może mieć szczególne znaczenie w czasie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Za pomocą platform zboże może być transportowane z Ukrainy do Europy, a w drodze powrotnej mogą zostać załadowane materiały budowlane, które posłużą do odbudowy kraju zniszczonego wojną. Zabudowa platformy będzie posiadać właściwość izolowania wilgoci z zewnątrz i wentylacji wewnątrz. Izolację od gruntu umożliwi natomiast rama platformy wyposażona w płozy.

Zapotrzebowanie rynkowe na tego typu platformy jest duże, to około 2 tys. platform na wstępnym etapie wprowadzania produktu na rynek. Zaletą platformy opracowanej przez naukowców WAT jest jej uniwersalność, dzięki której może być stosowana w całym procesie logistycznym. Licencję na jej produkcję i wprowadzenie na rynek nabyła poznańska firma COMPREMUM SA.

Ewa Jankiewcz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)