Aktualności
Życie akademickie
28 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-05-28

Po których uczelniach zarabia się najwięcej?

Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej otrzymywali w ubiegłym roku najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszych miesiącach pracy. Mogli liczyć nawet na 4 500 zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, z których 3 588 to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku. Uwzględniono jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 zł. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 do 5 627 zł. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska (4 210 zł), Politechnika Wrocławska (4 200 zł) i Politechnika Gdańska (4 000 zł). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 zł brutto. Na dalszych miejscach kolejne uczelnie techniczne: Politechnika Gdańska (4 000 zł), Politechnika Poznańska (4 000 zł), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (4 000 zł), Politechnika Śląska (3 700 zł).

Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn. Na trzecim miejscu Politechnika Wrocławska (15,6%), a tuż za nią Politechnika Lubelska (14,2%).

Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 zł brutto), małopolskim (3 500 zł brutto) i dolnośląskim (3 500 zł brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 zł brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 zł brutto) i podkarpackim (2 600 zł brutto).

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia rok po studiach

 

Dyskusja (0 komentarzy)