Aktualności
Życie akademickie
31 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2023-07-31

Pochód inauguracyjny UJ niematerialnym dziedzictwem kulturowym?

O wpisanie pochodu inauguracyjnego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego starają się władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spis zawiera obecnie 49 pozycji.

1 października to dzień uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. W tym dniu z Collegium Maius UJ – najstarszego budynku uniwersyteckiego – wyrusza pochód profesorski. Według precedencji rozpoczyna go najmłodszy wydział, a za nim idą kolejne – aż do najstarszych, takich jak fakultet lekarski i prawniczy. Zamyka go rektor uczelni, przed którym niesione są przez pedli najstarsze berła rektorskie w Europie. Jest to jedyna w ciągu roku okazja, aby zobaczyć profesorów i władze uniwersytetu w tradycyjnych togach, których kolory symbolizują każdy z szesnastu wydziałów.

Pochód przemierza ul. św. Anny, Plantami i zatrzymuje się przy Collegium Novum, by złożyć wieńce pod Dębem Wolności i tablicami pamiątkowymi m.in. poświęconym ofiarom II wojny światowej pochodzącymi z grona profesorskiego uczelni Drugiej Rzeczypospolitej. Następnie uczestnicy udają się ulicami Krakowa do auli Auditorium Maximum, gdzie odbywa się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Na zakończenie swojego przemówienia rektor UJ wypowiada tradycyjną formułę: „Quod felix, faustum, fortunatumque sit” (Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie) w nowym, rozpoczętym, roku akademickim.

Władze uczelni rozpoczęły właśnie konsultacje społeczne poświęcone wpisaniu pochodu inauguracyjnego UJ na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Tworzona jest od 2014 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie zawiera 49 pozycji, m.in. szopkarstwo krakowskie, pochód Lajkonika, umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie, hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej, zabawkarstwo żywiecko-suskie, bartnictwo, kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie, wyścigi kumoterek, tTradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)