Aktualności
Życie akademickie
30 Września
Opublikowano: 2020-09-30

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerza współpracę z uczelniami

Powstanie prototypów i nowatorskich rozwiązań dla sektora usług i przemysłu – to cel współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji z działającymi w regionie szkołami wyższymi. PCI zachęca studentów oraz aktywizuje kadrę naukowców do wspólnego działania na rzecz rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów.

Obecnie partnerami PCI są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem jest objęcie współpracą pozostałych uczelni regionu.

– Mamy ambitne plany stworzenia sprawnego ekosystemu współpracy z uczelniami na Podkarpaciu. Chcemy, by do grupy studentów i naukowców dołączyli również przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu. Wspólne interakcje w postaci inspirujących projektów przyczynią się do opracowania nowych technologii i ciekawych prototypów wdrożonych później przez przemysł – mówi Konrad Frontczak, dyrektor zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.

Szansą na współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji jest m.in. program grantowy dla zespołów naukowych z uczelni regionu umożliwiający wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. W naborze w 2019 r. rozdysponowano prawie 4 mln zł, w tej edycji konkursu planowane są wydatki na poziomie 6 mln zł.

– Sądzimy, że program grantowy stworzy możliwość aplikowania dla uczelni, które nie są oficjalnymi partnerami PCI. Zespół naukowy może składać się z kadry naukowej pracującej na różnych uczelniach. To szansa dla uczelni zawodowych, mających swoje siedziby na terenie Podkarpacia, pod warunkiem dostosowania wymogów rekrutacyjnych konkursu do możliwości tych jednostek – zachęca dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Podkarpackie Centrum Innowacji oferuje kooperację także w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Zrzesza ona obecnie 54 podmioty z całego Podkarpacia. Stanowi platformę współpracy naukowców zajmujących się badaniami, oceną zgodności podzespołów, produktów i wyrobów gotowych.

– Sieć to współpraca z jednostkami laboratoryjnymi regionu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami. Razem możemy łączyć kadrę i sprzęt, tworząc tym samym oferty usług dla realizacji projektów niemożliwych do wykonania indywidualnie. To dobry sposób, aby szybciej i lepiej dotrzeć z propozycją usług do przedsiębiorców w całym kraju. Zespół badawczy jest także szansą dla rozwoju młodych talentów – podkreśla mgr Konrad Kawa, kierownik Biura Projektów Unijnych z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W swojej ofercie Podkarpackie Centrum Innowacji nie zapomina o studentach działających w kołach naukowych. Rozwojowi talentów służy przestrzeń PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna.

– Kreatywny ProtoLab ma swój potencjał, jest ciekawą formą do działania dla młodych i energicznych ludzi. Studenci, dołączając do zespołów działających w ProtoLabie, mogą eksperymentować, rozwijać własne pomysły oraz pracować przy ambitnych projektach. Jest realna szansa, by w niedalekiej przyszłości przekształciły się one w start-upy lub spin-offy i zainteresowały podkarpackie firmy – mówi dr Sławomir Solecki, prorektor ds. współpracy i rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)