Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Laureaci konkursu Technotalenty
Opublikowano: 2022-11-09

Podlaski model łączenia nauki z biznesem

Ostatnie lata przyniosły trudny okres dla polskich przedsiębiorców i naukowców. Wybuch pandemii, wojna na Ukrainie, szalejąca inflacja sprawiły, że niepewnie patrzymy w przyszłość. Sytuacja w kraju jeszcze nigdy nie była tak nieprzewidywalna jak obecnie. W efekcie wojny za wschodnią granicą wystąpiły problemy z dostawami surowców wykorzystywanych w polskich firmach. Można się zastanowić jak przetrwać ten kryzys oraz czy teraz jest dobry moment na współpracę?

Historia wielokrotnie pokazywała, że właśnie w kryzysie, mimo często zmiennych warunków, nawiązywanie współpracy biznesowej jest korzystne i może przynieść sukces. Ponadto przedsiębiorcy są bardziej otwarci na nowe rozwiązania, gdyż od tego zależy czy ich biznes przetrwa. Jest to zdecydowanie dobry moment dla polskich naukowców.

Także samorządy starają się wspomóc lokalny biznes poprzez różnego rodzaju programy. Dla przykładu Podlaski Pakiet Gospodarczy oferuje wsparcie dla podlaskich firm dotkniętych kryzysem związanym z wybuchem pandemii COVID-19. Prowadzony jest także projekt pilotażowy łączący naukę z biznesem organizowany w województwie podlaskim.

Jako samorząd jesteśmy niezmiernie dumni z wysokich osiągnięć uczelni województwa podlaskiego, które rozwijają się w atmosferze partnerskiej współpracy naukowców oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, dążąc do realizacji wspólnych aspiracji i oczekiwań. Ważne jest, byśmy ideę współpracy pomiędzy sektorami niezmiennie rozwijali i starali się działać solidarnie na rzecz stałego rozwoju regionu. Uczelnie natomiast powinny zapewnić wysoki poziom nauki i poziom badań porównywalny do tego, którego oczekują przedsiębiorstwa. Cieszę się, że podlaskie uczelnie, w tym największe z nich, czyli Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, coraz lepiej współpracują z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorstwami. Samorząd Województwa Podlaskiego zawsze patronuje przedsięwzięciom, których celem jest unowocześnienie gospodarki regionu – podkreśla dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, współorganizator konkursu „Pomosty Przyszłości”.

W regionie nie ma wystarczającej wiedzy o istniejących potencjałach i potrzebach, aby nawiązać współpracę pomiędzy nauką i biznesem. Czasem mamy do czynienia z brakiem chęci do takiej kooperacji. Z pewnością nowe i nieznane dotąd formy współpracy dla przedsiębiorców mogą stanowić dużą barierę przed taką formą inwestycji. Czy jednak takie współprace są zawierane? Oczywiście.

W tym roku Fundacja Technotalenty, która współpracuje z białostockimi uczelniami (Politechniką, Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym) postanowiła wspólnie z Województwem Podlaskim uruchomić inicjatywę „Pomosty Przyszłości”. Promuje ona współpracę na linii nauka-biznes i odwrotnie. Taka relacja to jedyny optymalny model wzrostu konkurencyjności polskich firm i potencjału województwa. Od 8 lat Fundacja Technotalenty poprzez konkursy i wydarzenia stara się wspierać dialog pomiędzy talentami, naukowcami a biznesem. Działania fundacji można podzielić na 3 moduły:

  • „Konkurs Technotalent” – największy konkurs talentów skierowany do osób mający pomysł na biznes. W ciągu 6 edycji do projektu zgłosiło się ponad 1000 uczestników wraz z opiekunami. Dzięki bogatemu pakietowi szkoleń, organizacji finałów i doborze kapituł uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i wspólnego rozwijania projektów. W kapitułach Konkursu Technotalent zasiadali przedstawiciele ze środowiska akademickiego, ale również biznesowego.
  • „Runda T” – wydarzenie skierowane do osób z projektami zaawansowanymi przeznaczonymi do komercjalizacji. W ostatnich 2 edycjach uczestnicy stanęli przed szansą zaprezentowania swojego projektu przed inwestorami z całej Polski. Wśród inwestorów zasiadali przedstawiciele spółek inwestycyjnych.
  • „Pomosty Przyszłości” – pierwsze wydarzenie w Polsce Wschodniej promujące dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie.

Umiejętne wykorzystanie wiedzy i innowacyjność tworzy istotne przewagi konkurencyjne. Połączenie świata biznesu i nauki to klucz do sukcesu. Przedsiębiorcy i naukowcy, którzy zgłoszą się lub swoje firmy oraz instytucje naukowe do „Pomostów Przyszłości”, a także opiszą, w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem, staną przed szansą otrzymania lauru Pomostów Przyszłości. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących ze współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą korzyści dla gospodarki i świata nauki. Głównym wydarzeniem będzie uroczysta Gala wręczenia nagród, którą zaplanowano na 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Oprócz nagrodzenia laureatów wartością będzie samo spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu. Każdy, kto zastanawia się nad taką formą współpracy, dowie się o korzyściach, barierach oraz wskazówkach, jak nawiązać relacje.

Dlaczego „Pomosty Przyszłości” są ważne dla gospodarki województwa podlaskiego, świata nauki i biznesu? Implementacja odkryć naukowych w polskich firmach w znaczący sposób podniesie konkurencyjność w skali kraju i świata. Ponadto w polskich uczelniach i działających przy nich biurach transferu technologii znajduje się ogromny potencjał biznesowy. Więcej współpracy zmotywuje naukowców do kontynowania swoich badań i poszukiwania nowych rozwiązań skierowanych do komercjalizacji. Województwo Podlaskie, które jest współorganizatorem „Pomostów Przyszłości”, zauważyło znaczną rolę w inicjatywach promujących tego rodzaju współpracę. Podejmowanie dialogu w tej kwestii sprawi, że niezdecydowani do tej pory przedsiębiorcy i naukowcy będą mieli dodatkową, a niekiedy najbardziej opłacalną formułę rozwoju projektów i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, bez konieczności szukania rozwiązań za granicą. Organizatorzy wierzą, że to będzie początek nowej, owocnej współpracy.

Termin składania wniosków do konkursu „Pomosty Przyszłości” mija w czwartek 10 listopada. Szczegóły na stronie internetowej https://technotalenty.pl/pomosty2022/. Do tej pory zgłosiło się blisko 30 uczestników (naukowców, uczelni, firm i i instytutów/zakładów naukowych z Podlasia). Patronem medialnym tej inicjatywy jest „Forum Akademickie”.

Fundacja Technotalenty od 8 lat promuje współpracę naukowców i przedsiębiorców. W dotychczasowych konkursach organizowanych przez fundację wzięło udział ponad tysiąc uczestników, którzy zgłosili blisko 500 projektów. Nagrodzono i wyróżniono 150 z nich w kategoriach: technika, biznes, wyzwanie społeczne, design, technotalent czy pandemia. Dzięki konkursom w regionie powstało wiele innowacyjnych start-upów, takich jak: Photon (edukacyjne zabawki/roboty programistyczne dla dzieci), meble dla seniorów zaprojektowane przez Jana Godlewskiego. Nagrodzeni zostali także Kamil Stysiak – projektant i twórca elektrycznych rowerów customowych czy konstruktor Petros Psyllos – MATIA, który stworzył urządzenie pomagające osobom niewidomym orientować się w miejscach publicznych.

Kilku laureatów poprzednich edycji konkursów organizowanych przez Fundację Technotalenty otrzymało zaproszenie do kooperacji i znalazło pracę w podlaskich firmach produkcyjnych. Wśród uczestników byli zarówno uczniowie szkół średnich, studenci, wynalazcy i konstruktorzy. Partnerami fundacji są podlaskie firmy produkcyjne, m.in.: Samasz, Promotech, Cynkomet, APS, Unibep, Intratel i wiele innych. Warto dodać, że nowa perspektywa finansowa UE będzie wymagała jeszcze ściślejszej współpracy środowiska naukowców z przedsiębiorstwami. Inicjatywa Fundacji Technotalenty doskonale wpisuje się w te założenia.

Anna Duda, Fundacja Technotalenty

pp 10x4cm 1 1

Dyskusja (0 komentarzy)