Aktualności
Życie akademickie
14 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-14

Podręcznik poświęcony zarządzaniu i administracji badaniami z „polskim rozdziałem”

Najbardziej wszechstronny podręcznik na temat zarządzania i administracji badaniami na świecie – z rozdziałem poświęconym Polsce – został opublikowany w formule otwartego dostępu.

The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World został przygotowany przez międzynarodowy zespół autorów. Łącznie aż 127 ekspertów przekazało swoje obserwacje na temat rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) w ponad 50 krajach reprezentujących siedem regionów: Afrykę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję, Australię, Europę Wschodnią, Europę Zachodnią i Bliski Wschód.

Pomimo rosnącego zainteresowania profesją RMA i rozwoju obszaru zarządzania badaniami, do tej pory nie zbadano tematyki zarządzania i administracji badaniami na świecie w sposób porównawczy. Podręcznik prezentuje informacje zebrane w ujęciu międzyregionalnym i międzykulturowym i przedstawia obraz środowiska pracy ekspertów, którzy aktywnie angażują się we wsparcie zarządzania badaniami jako menadżerowie i administratorzy badań w różnych dyscyplinach badawczych. Książka dostarcza podstawowej wiedzy dla studentów i ekspertów rozważających rozwój kariery zawodowej w tej dziedzinie oraz służy jako materiał referencyjny dla decydentów i środowiska badań i innowacji. Omówienie globalnych trendów oraz prezentacja analiz i obserwacji z poszczególnych regionów i krajów służy budowaniu świadomości i rozwojowi profesji RMA na całym świecie.

Zarządzanie i administracja badaniami w Polsce

Rozdział podręcznika poświęcony Polsce napisali: dr Zygmunt Krasiński (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) i dr Cyprian Tomasik (Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk) – doświadczeni menadżerowie badań, od wielu lat współpracujący z Krajową Radą Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) oraz European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

W rozdziale przedstawiono kamienie milowe i okoliczności, które doprowadziły do ewolucji zawodu menedżera i administracji badaniami naukowymi w Polsce. Początki RMA sięgają około 20 lat wstecz, a momentem przełomowym okazał się rok 2007, kiedy powołano Krajową Radę Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB), a na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano Konferencję EARMA. Obecnie polska społeczność RMA jest rozproszona po uczelniach, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach.

RMA to ta część kadry administracyjnej, która wspiera zespoły badawcze w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Często stanowią „niewidzialną”, ale niezbędną do realizacji projektów badawczych grupę ekspertów. Są zatrudnieni w biurach wsparcia badań, biurach współpracy międzynarodowej czy biurach wsparcia pionów naukowych lub tzw. welcome offices. Pod pewnymi względami RMA nadal można uznać za zawód słabo
rozpoznawalny w kraju. RMA skupiają się głównie wokół KRAB, działań związanych z zarządzaniem projektami badawczymi realizowanymi przez International Project Management Association (IPMA) Polska, a także w innych stowarzyszeniach i nowych sieciach współpracy, np. uczelni technicznych czy instytutów naukowych Polskiej
Akademii Nauk.

W Polsce nie ma jeszcze dostępnych dedykowanych programów certyfikacji RMA, jednak z biegiem lat wsparcie dla RMA w systemie szkolnictwa wyższego i poza nim stale staje się silniejsze i bardziej powszechne.

The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World został opublikowany w formule otwartego dostępu przez wydawnictwo Emerald Publishing Ltd. i jest dostępny w wersji elektronicznej.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)