Aktualności
Życie akademickie
30 Marca
Opublikowano: 2018-03-30

Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Ponieważ rząd przyjął ustawę 2.0, czyli Konstytucję dla Nauki, która ma wejść w życie 1 października tego roku. Resort nauki przygotowuje rozporządzenia, które zapewnią jej realizację. Jedno z nich dotyczy zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń.

Od początku przyszłego roku pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Odczują to najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Ponadto, niezależnie od wzrostu płacy minimalnej, w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich. Pensje minimalne będą uzależnione od określonej w rozporządzeniu kwoty. Będzie to stawka, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. W Konstytucji dla Nauki jest mechanizm, który przewiduje zrównoważoną politykę płacową – wzajemne uzależnienie pensji. Podwyżka dla profesorów oznacza jednocześnie podwyżki dla pozostałych nauczycieli akademickich.

Jarosław Gowin, szef resortu nauki, wielokrotnie podkreślał, że w rozwój gospodarczy kraju istotny wkład wnoszą także naukowcy, zatem ich wynagrodzenie powinno to odzwierciedlać. Dlatego też wprowadzone rozporządzeniem do ustawy mechanizmy przewidują, że profesorowie będą zarabiać co najmniej 150% średniego wynagrodzenia w gospodarce. 6410 złotych to będzie absolutne minimum, jakie otrzymają. Minimum, bowiem oczywiście do pensji podstawowej pracowników naukowych doliczane będą dodatki stażowe, zadaniowe i te pochodzące z grantów.

Wzrośnie o 860 zł wynagrodzenie zasadnicze adiunktów ze stopniem doktora. Różnicę odczują także asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy, którzy otrzymają ok. 800 zł więcej niż dotychczas.

Podwyżki dla młodych naukowców mają zapobiec odpływowi kadr za granicę. Dlatego oprócz proponowanego obecnie wzrostu minimalnych wynagrodzeń, resort będzie zabiegać o dalsze podwyżki dla nauczycieli akademickich. Minister Gowin wielokrotnie podkreślał, że powodzenie reformy zależy w dużej mierze od wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, dlatego też rządowy projekt Konstytucji dla Nauki przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na inwestycje. Ponadto uwzględnienie nowych reguł waloryzacyjnych spowoduje, że w dziesięcioletniej perspektywie środki dla na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o ponad 47 mld zł w stosunku do 2018 roku. W przyszłorocznym budżecie nakłady zwiększą się o ok. 700 mln zł w porównaniu z rokiem bieżącym. Dotychczasowa gwarancja wzrostu środków w budżecie dotyczyła zaledwie kwoty 100 mln złotych.

JK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Basia 02.12.2018 20:07

    Właśnie zbliżamy się do owego terminu podwyżek, czyli stycznia 2019. Ścieżka adiunkta, który deklaruje stanowisko dydaktyczne wiąże się na mojej uczelni z obowiązkowym przejściem na etat starszego wykładowcy, czyli de fakto brakiem podwyżki.