Aktualności
Życie akademickie
27 Lutego
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-02-27

Polak najmłodszym członkiem EASA

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur z Politechniki Białostockiej został członkiem European Academy of Sciences and Arts. Jest najmłodszym wśród zasiadających w całej historii tego prestiżowego stowarzyszenia – skończył 38 lat. 

European Academy of Sciences and Arts (EASA) z siedzibą w Salzburgu to stowarzyszenie zaangażowane w promowanie postępu naukowego i społecznego. Członkowie Akademii są wybierani za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki – poświęcają się innowacyjnym badaniom, interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy, jak również wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy. Akademia skupia ponad 2 tys. najwybitniejszych ludzi nauki, kultury i religii, w tym blisko czterdziestu laureatów Nagrody Nobla.

European Academy of Sciences and Arts (EASA) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 37 noblistów. Wśród ponad czterdziestu jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Lucjan Pawłowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Kwiek, prof. Bogusław Buszewski i prof. Michał Kleiber.

Do grona tego dołączył właśnie dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Jego prace badawcze związane są przede wszystkim z inżynierią mechaniczną, lotniczą i materiałową oraz matematyką stosowaną. Prowadzi badania dotyczące liniowej i nieliniowej mechaniki struktur w skali mikro- i nano- oraz mechaniki kompozytowych, nanokompozytowych i inteligentnych konstrukcji mechanicznych i lotniczych poddanych sprzężonym obciążeniom aero-termosprężystym z uwzględnieniem oddziaływań płyn-struktura. W ramach prac teoretycznych związanych z modelowaniem, analizą i predykcją zachowania mechanicznego konstrukcji poddanych wielopolowym obciążeniom, wykorzystuje klasyczne i nielokalne teorie sprężystości i hipersprężystości, energetyczne metody wariacyjne oraz metody analityczne i bezsiatkowe metody numeryczne.

Współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami naukowymi i kieruje pracami badawczymi kilku międzynarodowych zespołów z uznanych ośrodków naukowych, np. Western Michigan University (USA), Texas A&M University (USA), Tianjin University (Chiny), Jilin University (Chiny), University of Adelaide (Australia). Otrzymał nominację na członka kilku międzynarodowych organizacji naukowych, np. The International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (ISIMM), The International Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems (M&MoCS).

Znalazł się w gronie TOP 2% (The World’s Top 2%) najlepszych naukowców na świecie wg rankingu Stanford University w USA. Jest autorem bądź współautorem 66 publikacji naukowych w czasopismach z JCR (indeks Hirscha = 23 wg SCOPUS). Sumaryczny impact factor (IF) wszystkich artykułów wynosi około 290. W samym 2022 roku jego prace były cytowane ponad 770 razy (liczba wszystkich cytowań wg SCOPUS wynosi ponad 1500).

EASA powstała w 1990 roku. Jej celem jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

MK, źródło: PB

Odległe, a tak sobie bliskie


Dyskusja (0 komentarzy)