Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Źródło: www.umb.edu.pl/
Opublikowano: 2017-10-19

Polak w zarządzie ESGO

Jako pierwszy z Polaków dr hab. Paweł Knapp z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO). To prestiżowa organizacja działająca nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Dr hab. Paweł Knapp jest związany z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Współpracuje oraz odbywał staże m.in. w University of California, Irvine w Stanach Zjednoczonych oraz Memorial Sloan-Kattering Cancer Center w Nowym Jorku, USA. Ta współpraca oraz silna pozycja polskiej ginekologii onkologicznej w Europie spowodowały, że polskie doświadczenia znalazły miejsce w 7. edycji „Principle and Practise in Gynecologic Oncology” – prestiżowego podręcznika z ginekologii onkologicznej w Stanach Zjednoczonych pod red. Dennisa Chi, w której dr hab. P. Knapp jest autorem dwóch rozdziałów.

W wyborach do Zarządu Głównego ESGO 2017-2021, kandydatura dr. hab. P. Knappa została przedstawiona przez prezydenta ESGO, prof. Davida Cibulę.

Ten niewątpliwy zaszczyt, oraz możliwość uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego ESGO wzmocni pozycję Polski w strukturach towarzystw europejskich oraz zapewni dynamiczny rozwój ginekologii onkologicznej w krajach Europy Wschodniej – uważa dr hab. Paweł Knapp.

Jk

(źródło: AM Białystok)

Dyskusja (0 komentarzy)