Aktualności
Życie akademickie
18 Marca
Opublikowano: 2022-03-18

Politechnika Białostocka uruchamia kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją DIALOG uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed konfliktem zbrojnym. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone będą popołudniami i w weekendy na terenie uczelni.

Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, co z pewnością ułatwi obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce.

Komunikacja to podstawowa potrzeba każdego imigranta, chęć bycia zrozumianym i wypowiadania swoich potrzeb. Zanim pojawiło się ogłoszenie już mamy 60 chętnych w różnym wieku – odkąd współpracuję z DIALOGIEM zawsze słyszę to pytanie – gdzie mogę się uczyć języka polskiego? – mówi Julija Kościna, asystentka cudzoziemca z Fundacji DIALOG.

W realizację inicjatywy z ramienia uczelni zaangażowało się Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych. Zaplecze organizacyjne zapewnia Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

Ideą kursu jest przede wszystkim złamanie bariery językowej osób z Ukrainy, które gościmy w Białymstoku i w województwie – tłumaczy Tomasz Buczkowicz, wicedyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – To nie będzie kurs certyfikowany, nie będzie to kurs zaawansowany, chodzi przede wszystkim o to, żeby osoby, które są u nas dobrze się czuły, żeby mogły się porozumieć w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych w sklepie, żeby mogły zapytać o drogę czy o pomoc.

Kurs przewidziany jest na około 20 godzin bardzo intensywnych zajęć.

Mamy już grupę nauczycieli ochotników, którzy bezpłatnie podjęli się zadania poprowadzenia takich kursów – zdradza Buczkowicz. – To ludzie z bardzo różnym doświadczeniem: glottodydaktycy, nauczyciele języka polskiego, ale również nauczyciele języków obcych.

W tej chwili w szkołach i przedszkolach na terenie Białegostoku przebywa blisko pół tysiąca dzieci i młodzieży z Ukrainy. Nauka języka polskiego, także dla ich rodziców, wydaje się nieunikniona. Zapisy do udziału w kursach przeprowadzi Fundacja DIALOG. Nauczyciele będą dysponowali materiałami dydaktycznymi, które przekazało krakowskie wydawnictwo językowe PROLOG Publishing.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)