Aktualności
Życie akademickie
29 Października
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-10-29

Politechnika Białostocka zawarła umowę ze spółką ORLEN Serwis

Politechnika Białostocka zawarła umowę o współpracy z ORLEN Serwis. Tym samym studenci Wydziału Mechanicznego otrzymali szansę na zgodne z podstawą programową dla poszczególnych kierunków oraz stopni studiów praktyki zawodowe w siedzibie spółki.

ORLEN Serwis to spółka z ponad 50-letnim doświadczeniem, posiadająca swoje oddziały w czterech lokalizacjach w Polsce – w Płocku, Włocławku, Trzebini i Jedliczu, a także w Czechach i na Litwie. Firma należy do Grupy Kapitałowej ORLEN, jednego z największych i najwyżej ocenianych pracodawców w Polsce.

Dzięki praktykom i stażom programy kształcenia na takich kierunkach, jak mechanika i budowa maszyn czy automatyka i robotyka, a także na kierunkach pokrewnych zostaną uzupełnione i udoskonalone dzięki współpracy z praktykami z ORLEN Serwis zgodnie z zasadą: powiedz, pokaż, pozwól przećwiczyć. Atrakcyjne praktyki zbliżą naszych absolwentów do rynku pracy i potrzeb pracodawców. Jesteśmy dostosowani do potrzeb regionu, ale jak wszyscy inżynierowie – powinniśmy się dobrze odnaleźć na globalnym rynku pracy – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Z kolei Paweł Aleksander Jegier, prezes Zarządu ORLEN Serwis, zauważył, że nauka i biznes to obszary, które muszą współpracować, wytwarzać synergię, szczególnie, gdy w projekcie biorą udział tak uznane marki.

To musi się zakończyć obopólnymi korzyściami. Jestem pod wielkim wrażeniem działalności Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, waszych kół naukowych, projektów, które znalazły uznanie również za granicą. My też stawiamy na efektywne wykorzystywanie wiedzy w sposób użyteczny, funkcjonalny, ale również innowacyjny i rozwojowy – dodaje.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, jednym z najstarszych na Politechnice Białostockiej – jego tradycje sięgają 1949 roku. Jednostka współpracuje z ponad pięćdziesięcioma przedsiębiorstwami, oferując studentom dostęp do nowych technologii. To tu znajduje się nowo otwarte laboratorium Smart Education for Industry 4.0 – systemowe rozwiązanie kształcenia studentów i kadr na rzecz przemysłu przyszłości 4.0. Pozwala na radykalne podniesienie skuteczności i efektywności kształcenia. Rozwiązanie jest środkiem edukacji i transferu najnowszych cyfrowych technologii wytwarzania, łączącym szkolnictwo wszelkich szczebli regionu z jego otoczeniem przemysłowym.

Na Wydziale Mechanicznym PB działa też wiele studenckich kół naukowych, których członkowie stworzyli m.in. bolid klasy Formula Student CMS-07, analog łazika marsjańskiego, roboty Sumomasters, prototyp Bobot 2.0 czy też kamizelki wspomagającej pionizację dzieci i dorosłych.

Spółka ORLEN Serwis w ramach wzajemnej współpracy zobowiązała się do przyjęcia w ramach praktyk zawodowych 10 studentów rocznie. Zostaną oni wyłonieni w procesie rekrutacji prowadzonej przez spółkę z udziałem opiekuna praktyk oraz we współpracy z uczelnią.

MK, źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)