Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2022-12-13

Politechnika Krakowska nawiązała współpracę z PKP Intercity

Staże i praktyki studenckie, wizyty studyjne, specjalistyczne wykłady, kursy i szkolenia, dualne kierunki i specjalności, a także wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz promocja ekologicznego podróżowania – to najważniejsze punkty umowy o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej pomiędzy Politechniką Krakowską a PKP Intercity SA.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy – obsługuje przejazdy 400 pociągów dalekobieżnych i międzynarodowych dziennie. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, rozwija też ofertę połączeń międzynarodowych. W najbliższych latach w ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zamierza przeznaczyć 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 r. cała flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana, co zapewni podróżnym wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody. Do realizacji tak ambitnych planów potrzebuje specjalistycznych kadr inżynierskich oraz wymiany wiedzy i doświadczeń ze środowiskiem naukowym. Temu służy m.in. podpisane 12 grudnia porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską.

Nasza uczelnia ze swoim gronem ekspertów branży transportowej oraz bogatą ofertą kierunków i specjalności dedykowanych rynkowi kolejowemu może wiele zaoferować. Dlatego jestem przekonany, że współpraca z PKP Intercity to ogromna szansa dla obu stron. Nasi studenci, odbywając staże, praktyki czy wizyty studyjne w firmie, poznając jej infrastrukturę, zaplecze techniczne, systemy zarządzania ruchem i nowoczesny tabor, już w trakcie kształcenia będą zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności. Chętnie skorzystamy też ze wskazówek specjalistów spółki przy unowocześnianiu naszych programów kształcenia i rozwijaniu oferty edukacyjnej. Mamy już kierunki i specjalności prowadzone we współpracy z branżą kolejową, jesteśmy otwarci na ich poszerzanie zgodnie z potrzebami pracodawców – zauważa – prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej.

Korzyści płynące z podpisania porozumienia podkreśla również Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity:

Niezwykle cieszy nas wizja pracy ze środowiskiem naukowym. Stały dopływ wysokiej klasy specjalistów to dla nas gwarancja konsekwentnego wzmacniania naszej kadry, co bezpośrednio będzie przekładać się na coraz wyższy poziom świadczonych przez nas usług – przyznaje.

Przedmiotem umowy jest także współpraca naukowo-techniczna: wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej, m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych Intercity. We wspólne badania i projekty rozwojowe ze strony PK zaangażowani będą szczególnie eksperci wydziałów: Mechanicznego, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Ważnym punktem porozumienia będzie też propagowanie wśród społeczeństwa branży kolejowej i jej rozwoju (jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu), promocja transferu dorobku naukowego do branży kolejowej przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej, wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, udział w gremiach doradczych partnerów celem planowania wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)