Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-11

Politechnika Łódzka dołącza do Klastra Technologii Kwantowych

Politechnika Łódzka dołączyła do grona członków Klastra Q. Inicjatywa, której działalność zainaugurowano rok temu, skupia już 25 uczelni, instytutów i firm rozwijających krajowy potencjał technologii kwantowych.

Klaster Q ma pełnić funkcję „parasola” nad działaniami prowadzonymi przez różne ośrodki naukowo-badawcze i firmy specjalizujące się m.in. w zakresie badań fizyki i elektroniki kwantowej, łączności i kryptografii kwantowej, medycyny kwantowej oraz sensorów i urządzeń kwantowych. Wśród jego członków-założycieli są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Centrum Fizyki Teoretycznej i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Ich celem jest współpraca nad takim rozwojem technologii kwantowych, żeby mogły z powodzeniem konkurować na międzynarodowym rynku przemysłowym.

Od momentu powołania klastra, w maju 2022 roku, dołączyły do niego: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, a ostatnio – Politechnika Łódzka, w której utworzono interdyscyplinarną grupę pracującą nad technologiami kwantowymi. Klaster jest odpowiedzialny za koordynację i integrację działań przedsiębiorstw, uczelni, organizacji badawczych, stowarzyszeń oraz władz regionalnych i lokalnych w obszarze budowy potencjału polskiego przemysłu kwantowego. Wspiera również przygotowywanie projektów badawczo-rozwojowych oraz organizację konsorcjów z udziałem jego członków, a także ułatwia skuteczną komercjalizację wyników prowadzonych projektów.

Chcemy być głosem środowiska i partnerem do rozmów z władzami publicznymi o wykorzystaniu technologii kwantowych, m.in. dla wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski – mówi prof. Konrad Banaszek, kierownik Centrum Optycznych Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Warszawskim, przewodniczący Rady Klastra i koordynator naukowy sieci QuantERA.

Kraje Unii Europejskiej mogą konkurować z najlepszymi na świecie w zakresie technologii kwantowych w ramach programu Quantum Flagship, zainicjowanego w 2018 r. przez Komisję Europejską. W Polsce badania podstawowe w ramach sieci QuantERA koordynuje Narodowe Centrum Nauki, a badania związane z aplikacjami technologii kwantowych finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Sieć QuantERA łączy obecnie 39 agencji finansujących badania z Europy, Izraela i Turcji. Jest inicjatywą typu ERA-Net Co-fund, czyli współfinansowaną przez agencje członkowskie i Komisję Europejską. W rozstrzygniętych do tej pory trzech konkursach sfinansowano 77 projektów, w które zaangażowanych jest 400 grup badawczych. W 29 przedsięwzięciach biorą udział także polskie zespoły. NCN sfinansowało dotąd 22 projektów na łączną kwotę ponad 4 mln euro, NCBR – 7 projektów na ponad 2 mln euro.

W styczniu tego roku ogłoszono czwarty konkurs, którego budżet wynosi 33 mln euro. Termin składania wniosków mija 11 maja.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)