Aktualności
Życie akademickie
21 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-09-21

Politechnika Lubelska patentowym liderem

Politechnika Lubelska znalazła się na czele rankingu podmiotów z największą liczbą udzielonych w ubiegłym roku patentów. Zdetronizowała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, który dominował w tej klasyfikacji w ostatnich latach. 

Zestawienie przygotował Urząd Patentowy RP. Wynika z niego, że choć to firmy wysyłają większość zgłoszeń, to pod względem liczby otrzymanych patentów liderami pozostają uczelnie, głównie techniczne (w pierwszej dziesiątce tylko trzeci w rankingu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ze 118 patentami nie należy do tej kategorii). Znamienne, że aby stanąć na podium za 2020 rok, wystarczył wynik dwucyfrowy. Tym razem poprzeczka była zawieszona znacznie wyżej – najlepsza uczelnia z mniej niż stoma patentami na koncie (Politechnika Poznańska – 97) zajęła dopiero 7 miejsce. Na pozycję lidera wysforowała się Politechnika Lubelska (136 patentów), wyprzedzając Politechnikę Łódzką (121), która jako jedyna obroniła miejsce na podium z poprzedniej edycji rankingu. W czołówce są także politechniki: Śląska (116), Warszawska (106) i Wrocławska (102). Dopiero 8 miejsce, mimo większej liczby patentów niż w 2020, zajął dominator ostatnich lat – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (96). Pierwszą dziesiątkę zamykają Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (95) i Politechnika Rzeszowska (69). Na 12 miejscu sklasyfikowano pierwszy w wykazie klasyczny uniwersytet – Śląski (42), a zaraz za nim uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie (39). Najwyżej spoza uczelni – na 14 miejscu – plasuje się Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (39).

W sumie w rankingu sklasyfikowano 17 uczelni technicznych, 9 uniwersytetów klasycznych, 5 przyrodniczych/rolniczych i 5 medycznych. Wśród blisko 50 podmiotów znalazły się także 4 instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, 3 państwowe instytuty badawcze i 3 instytuty Polskiej Akademii Nauk.

W 2021 r. wpłynęło 35 028 zgłoszeń (rok wcześniej było to ponad 35,6 tys.), z czego 20 962 w trybie krajowym. Przyjęto także 631 wniosków na ochronę wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych za granicą. Urząd Patentowy zakończył łącznie 37 084 postępowań prowadzonych w ramach procedury zgłoszeniowej, w tym udzielił w trybie krajowym 19 748 praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej.

Podmioty krajowe zgłosiły do ochrony w trybie krajowym i międzynarodowym 4267 (mniej o ponad 700). W stosunku do poprzedniego zestawienia spadła także liczba zgłoszonych wynalazków (z 4098 do 3488). Dominowały aplikacje w dziedzinie maszyn specjalistycznych, inżynierii lądowej, pomiarów i technologii medycznych. Wśród podmiotów zgłaszających nadal dominuje sektor gospodarki (choć cały czas z utrzymującą się tendencją spadkową: tym razem z 45,54% do 43,4%), w którym o innowacje dbają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 osób (75,7% zgłoszeń). To głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki akcyjne. Podmioty naukowe były autorami 1550 wniosków. Gros z nich (1232) pochodziło ze szkół wyższych. Ponadto 252 aplikacji wysłały instytuty badawcze, a 66 – instytuty PAN.

Polskim wynalazcom w 2021 roku przyznano w trybie krajowym 3244 patentów i 544 prawa ochronne na wzory użytkowe. Podmioty naukowe (54,56%) przeważają nad firmami (38,7%) i po raz kolejny zgarnęły więcej niż połowę wszystkich przyznanych patentów i praw ochronnych. Najwięcej z tej puli stanowiły patenty uczelniane (43,45%), a następnie autorstwa pracowników instytutów badawczych (6,63%) i jednostek PAN (2,48%). Wszystkie kategorie podmiotów, łącznie z firmami i osobami fizycznymi, otrzymały znacznie więcej patentów niż rok wcześniej: szkoły wyższe o blisko 700, instytuty badawcze o prawie 80, jednostki PAN o 27. Najwięcej patentów dotyczyło chemii wysokogatunkowych związków organicznych (323), pomiarów (204) i technologii medycznych (199).

Na koniec grudnia 2021 w Polsce pozostawało w mocy 374 337 praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, w tym m.in. 18 727 patentów na wynalazki, 3889 praw ochronnych na wzory użytkowe i 93,4 tys. patentów europejskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)