Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Źródło: www.po.opole.pl
Opublikowano: 2022-01-17

Politechnika Opolska rozpoczyna współpracę z komandosami

Policyjni komandosi będą partnerami nowych studiów na Politechnice Opolskiej. Kierunek sport i bezpieczeństwo ma być uruchomiony od przyszłego roku akademickiego. 

W czwartek, 13 stycznia, Politechnika Opolska podpisała umowę o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Porozumienie dotyczy przygotowywanego przez uczelnię nowego kierunku kształcenia: sport i bezpieczeństwo. Będzie on adresowany do osób, które chcą podjąć pracę w formacjach mundurowych, w szczególności w siłach specjalnych. Jak zapewnia prof. Marcin Lorenc, rektor PO, program studiów został tak przygotowany, by te osoby kompleksowo przygotować do zawodu. Będą to studia pierwszego stopnia, licencjackie, o profilu wybitnie praktycznym.

To chyba pierwszy taki kierunek w Polsce, gdzie łączymy teorię z bardzo dobrym przygotowaniem praktycznym. Na pewno chcielibyśmy wesprzeć politechnikę naszą kadrą, która na co dzień realizuje te najtrudniejsze zadania, czyli policjantami służby kontrterrorystycznej, jak też policjantami realizującymi inne zadania, np. z pionu prewencji czy kryminalnego – zapowiada nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

Politechnika Opolska już od ćwierć wieku kształci studentów w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na kierunku wychowanie fizyczne i fizjoterapia.

Zauważamy, że szereg naszych absolwentów decyduje się na związanie swojej przyszłości ze służbami mundurowymi, w tym właśnie z policją. Z tego powodu postanowiliśmy opracować kierunek, który przygotowywałby kandydatów po części pod kątem sprawnościowym do pełnienia służby, ale również wyposażał te osoby w niezbędne kompetencje – tłumaczy dr hab. Dawid Bączkowicz, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO.

Dodaje, że w zakres przygotowania sprawnościowego wchodzi nie tylko wytrzymałość, ale także sprawność w rozumieniu przydatności w służbach mundurowych, jak np. ratownictwo górskie, strzelectwo sportowe i bojowe, walka wręcz, sporty wodne. Bazując na opinii przedstawicieli formacji mundurowych, program zawiera także lektoraty dwóch języków obcych: angielskiego lub niemieckiego i rosyjskiego, wykorzystanie nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości i terroryzmu, stąd też są przedmioty związane np. z cyberbezpieczeństwem oraz jawnymi i niejawnymi technikami pozyskiwania danych

Program nowych studiów był konsultowany m.in. z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Strażą Ochrony Kolei. Głównym partnerem kierunku jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu. W ramach współpracy uczelnia planuje udostępnić partnerom zaplecze sportowe i badawcze.

Planowo nowy kierunek ma zostać uruchomiony na Politechnice Opolskiej od przyszłego roku akademickiego.

Anna Kułynycz, źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)