Aktualności
Życie akademickie
11 Lipca
Dokument podpisali prorektorzy: prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (PŚ) oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (UŚ) Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2017-07-11

Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski łączą siły

Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski w Katowicach będą współpracować w obszarze naukowo-badawczym, dzięki czemu obie uczelnie uzyskają możliwość optymalnego wykorzystania istniejącego w nich potencjału naukowo-badawczego. Stosowne porozumienie podpisane zostało przez prorektora ds. badań naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Norasa z Uniwersytetu Śląskiego i prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza.

Uczelnie zapewniły, że mają zamiar współdziałać zarówno przy realizacji projektów badawczych, jak również przy organizacji konferencji i seminariów, a także przedsięwzięć szkoleniowych. Parafowana umowa wykonywana będzie ze strony Uniwersytetu Śląskiego przez jej międzywydziałową jednostkę, czyli Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA). Politechnika Śląska asygnowała do realizacji Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Transportu, Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Pierwszym wspólnie zagospodarowanym obszarem ma być monitorowanie środowiska przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie badań jakości powietrza, wskazywanie źródeł jego zanieczyszczeń i kierunków ich rozprzestrzeniania.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)