Aktualności
Życie akademickie
25 Marca
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2022-03-25

Politechnika Śląska oferuje stypendia dla studentów z zagranicy

Najlepszych studentów z zagranicy chce przyciągnąć do siebie Politechnika Śląska. Z myślą o nich uruchomiono właśnie konkurs stypendialny.  

Politechnika Śląska ogłosiła konkurs na stypendia dla najlepszych studentów z zagranicy. Wysokość stypendium ustalono na 21 tys. zł brutto. To jeden z elementów procesu umiędzynarodowienia uczelni. Władzom Politechniki zależy na przyciągnięciu osób, które planują karierę naukową i chcą prowadzić badania na najwyższym, światowym poziomie.

Chcemy zaprosić osoby najwybitniejsze, by kształciły się na Politechnice Śląskiej, a w przyszłości być może także zasiliły naszą kadrę naukową jako wybitni uczeni. Przygotowaliśmy program adresowany do cudzoziemców, którzy ponoszą opłaty w związku z odbywaniem kształcenia w Polsce na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Biorąc pod uwagę, że koszty te mogą być dla wielu z nich wysokie, proponujemy atrakcyjne stypendium – wyjaśnia prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju.

W przypadku studentów studiów I stopnia na Politechnice Śląskiej warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie szkoły średniej z notą plasującą kandydata w gronie 20% najlepszych absolwentów danego rocznika szkoły w klasach o zbliżonym profilu. Studenci z zagranicy wybierający studia II stopnia na Politechnice Śląskiej, by wziąć udział w konkursie powinni ukończyć studia I stopnia z najwyższą notą przewidzianą w przepisach obowiązujących w danej uczelni.

Wnioski są przyjmowane do 31 października w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz do 31 marca w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Do tej pory wypromowała ponad 200 tys. inżynierów. Obecnie w 15 jednostkach – 13 wydziałach i 2 instytutach – kształci się ponad 18 tys. studentów. Kandydaci mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych można również studiować analitykę biznesową, architekturę wnętrz, matematykę, socjologię, zarządzanie, zarządzanie projektami, lingwistykę stosowaną oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Na uczelni działa blisko 200 studenckich kół naukowych. Politechnika zatrudnia ponad 3100 osób, w tym około 1630 nauczycieli akademickich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)