Aktualności
Życie akademickie
03 Grudnia
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2018-12-03

Politechnika Świętokrzyska liderem współpracy nauki z biznesem

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach został laureatem konkursu, w którym wyłaniano lidera partnerstwa nauki i biznesu IT. Uczelnię doceniono za nową specjalność i pomysł na kreatywne zajęcia.

Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego ideą było wyróżnienie najlepszych w Polsce przykładów współpracy pomiędzy uczelniami oraz biznesem w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych w sektorze IT. Za modelowy przykład uznano unikatowy w skali kraju program realizowany na Politechnice Świętokrzyskiej. Stworzono tam nową specjalność – teleinformatykę, na której komputerowi entuzjaści uczą się projektowania sieci informatycznych i poznają  zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem. Chętnych na zajęcia jest więcej niż miejsc. Partnerem uczelni jest firma Cisco.

Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) prowadzi swoją działalność jako Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy przy Zakładzie Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. W jej ramach odbywają się cykliczne szkolenia pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza i umiejętności przekazywane są poprzez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów realizowane są liczne zajęcia laboratoryjne (handlabs), które w szczególny sposób kładą nacisk na umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów sieciowych (Network Troubleshooting). Program Cisco Networking Academy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. Podstawowe szkolenia kierowane są w szczególności do uczniów starszych klas szkól średnich oraz studentów i osób, które dążą  do  zdobycia nowych umiejętności w ramach projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Niebawem studenci PŚ dołączą do grona certyfikowanych inżynierów Cisco.

Nagrodę wręczono podczas odbywającego w Warszawie II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu ​– EDUMIXER 2018. Odebrali ją prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki, oraz dr Mirosław Płaza, opiekun nowej specjalności.

MK

Źródło: PŚ 

Dyskusja (0 komentarzy)