Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2022-06-21

Politechnika Warszawska współpracuje ze Stoen Operator

Wykłady, szkolenia, ekspertyzy i projekty badawcze dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej – to tylko niektóre obszary współpracy Politechniki Warszawskiej i Stoen Operator, która gwarantuje, że studenci będą mogli wzbogacić wiedzę teoretyczną o kluczowe na rynku pracy doświadczenie praktyczne.

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z realizowanych w Stoen Operator praktyk oraz płatnych staży. Takie doświadczenia dają im możliwość uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu działania sieci elektroenergetycznych oraz pomagają w podjęciu decyzji o tym, jaki kierunek rozwoju zawodowego obrać – wielu z nich tuż po zakończeniu praktyk dołącza do Stoen Operator jako pracownicy.

Warszawski operator systemu dystrybucyjnego udziela także merytorycznego wsparcia przy pisaniu prac inżynierskich oraz magisterskich. Ponadto co roku organizowana jest jednodniowa wizyta w siedzibie firmy dla studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia. Podczas niej mogą oni poznać specyfikę pracy w OSD, który odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne ponad miliona odbiorców w stolicy.

Współpraca Stoen Operator i PW dla studentów oznacza m.in. szansę na pogłębienie teoretycznej wiedzy o — tak kluczowe na rynku pracy — praktyczne doświadczenie. Dzięki programom stażowym oraz praktykom mogą oni poznać naszą firmę nie tylko od strony technicznej, ale również biznesowej, uzyskując w ten sposób wiedzę o specyfice i zakresie działalności spółek OSD – podkreśla Piotr Dukat, menadżer Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci w Stoen Operator.

Oba podmioty sukcesywnie dzielą się doświadczeniami i pracują nad projektami z różnych obszarów energetyki. W ich zakres wchodzą m.in. weryfikacja prac zrealizowanych przez Stoen Operator, wykonywanie przez Politechnikę Warszawską analiz specyficznych problemów naukowych czy współuczestniczenie w projektach europejskiej przestrzeni badawczej. Efektem współpracy są obszerne ekspertyzy dotyczące m.in. zasad przyłączania źródeł instalacji fotowoltaicznych do sieci średniego i wysokiego napięcia. Instytut Elektroenergetyki dwukrotnie otrzymał od warszawskiego OSD dofinansowanie na stworzenie pracy zespołowej pod kierunkiem prof. Mirosława Parola dotyczącej mikrosieci oraz jubileuszowego opracowana z okazji 50-lecia Instytutu.

Dzięki wspólnej współpracy PW i Steon Operator pojawiło się wiele artykułów w naukowych i branżowych w czasopismach takich jak IEEE Transactions on Power DeliveryPrzegląd ElektrotechnicznyRynek Energii czy Wiadomości Elektrotechniczne. Publikacje dotyczyły m.in. optymalizacji budowy, bezpieczeństwa i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, sieci inteligentnych  czy też zasobników energii.

Obok współpracy w zakresie wykonywania eksperckich analiz oraz opracowań Stoen Operator korzysta również z naszego wsparcia dydaktycznego. Przykładem tego były wykłady oraz ćwiczenia obejmujące zagadnienia z zakresu standaryzacji ekspertyz przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych organizowane dla pracowników warszawskiego OSD. Przeprowadziliśmy także szkolenie na temat zasad przyłączania źródeł instalacji fotowoltaicznych do sieci średniego napięcia – wylicza Sylwester Robak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Spółka innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Obecnie dostarcza energię do ponad miliona klientów w Warszawie i okolicach.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)