Aktualności
Życie akademickie
06 Kwietnia
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-04-06

Politechnika Wrocławska będzie hubem łączącym naukowców Polski i Ukrainy

Naukowcy Politechniki Wrocławskiej zaangażują się w przygotowanie modelu odbudowy miast w Ukrainie zniszczonych w trakcie działań wojennych. Pierwszym zadaniem będzie opracowanie wytycznych do projektowania systemów i infrastruktury odwodnień terenów zurbanizowanych.

Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny to olbrzymie wyzwanie wymagające nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale też stworzenia odpowiednich wytycznych, które pozwolą dostosować infrastrukturę miast do współczesnych standardów społecznych i środowiskowych. Współpracę w tym zakresie zadeklarowali naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, którzy w tej sprawie spotkali się m.in. z przedstawicielkami ukraińskiego parlamentu. Omawiano m.in. stworzenie metod projektowania i pomoc w przygotowaniu modelu odbudowy przykładowego miasta w Ukrainie, które zostało zniszczone w trakcie działań wojennych.

Część miast została zniszczona do tego stopnia, że nie ma czego odbudowywać, całą infrastrukturę miejską trzeba zbudować od nowa. Co więcej, miejscami zniszczenia są tak poważne, że Ukraińcy rozważają, czy budowa nie powinna polegać na wzniesieniu nowego miasta w sąsiedztwie zniszczonych miejscowości – przyznaje dr inż. hab. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr.

Dlatego właśnie opracowanie odpowiednich koncepcji odbudowy zniszczonych miast jest tak ogromnym wyzwaniem, które zaangażuje potencjał naukowy wielu wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Zakres prac obejmie m.in. kwestie związane z urbanistyką, projektowaniem ujęć wody, infrastrukturą podziemną miast, energooszczędnym budownictwem, a także komunikacją, energetyką czy elektromobilnością. Odbudowane miasta mają być przyjazne środowisku i mieszkańcom.

Budowanie od podstaw pozwoli na stworzenie miast zrównoważonych, wykorzystujących błękitno-zieloną infrastrukturę czy nowoczesne rozwiązania transportowe, a także synergicznych energetycznie. Miasta takie będą odporne na zmianę klimatu, a koszty ich utrzymania będą relatywnie niewielkie – zapowiada prof. Kaźmierczak.

Pierwszym wspólnym projektem, którym zajmą się naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska, będzie opracowanie atlasu opadów deszczu dla terenu Ukrainy. Pozwoli on na projektowanie systemów odwodnieniowych ukraińskich miast zgodnie z europejskimi normami i dla zmieniających się wraz z klimatem sum i charakteru opadów. Do pracy nad projektem zaproszeni zostaną ukraińscy badacze i studenci.

Doświadczenia Polski i innych krajów UE pokazały, że zmiany klimatu wpływają m.in. na intensywność opadów deszczowych i powodują coraz częściej powodzie miejskie. Projektowanie bezpiecznych systemów odwodnieniowych nie jest możliwe bez miarodajnych informacji o intensywności opadów deszczowych. Zadeklarowaliśmy, że przygotujemy taki atlas bez zaangażowania środków finansowych ze strony Ukrainy, a strona ukraińska zobowiązała się do dostarczenia nam wszystkich danych źródłowych koniecznych do jego opracowania – wyjaśnia prof. Bartosz Kaźmierczak.

W trakcie spotkania przedstawicielki Rady Najwyższej Ukrainy zadeklarowały, że Politechnika Wrocławska stanie się centralnym hubem łączącym środowiska naukowe Polski i Ukrainy w zakresie projektowania odbudowy zniszczonych miast i ich infrastruktury.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)