Aktualności
Życie akademickie
17 Lutego
Opublikowano: 2022-02-17

Politolodzy z UAM w prestiżowym konsorcjum

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył z początkiem roku do European Consortium for Political Research, prestiżowej organizacji zajmującej się promocją badań w zakresie nauk politycznych. To siódma polska jednostka będąca członkiem ECPR.

European Consortium for Political Research zostało założone w 1970 r. Skupia ponad 300 instytucji z prawie pięćdziesięciu państw. Podstawowym celem organizacji jest promocja współpracy międzynarodowej. Członkostwo otwiera możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach (np. szkoleniach, seminariach, szkołach letnich), dorocznej konferencji generalnej oraz samodzielnego organizowania wielu wydarzeń pod auspicjami ECPR.

Uczestnictwo w organizacji stwarza niebywałą okazję dla wszystkich prowadzących badania w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych do ich umiędzynarodowienia. Oznacza możliwość pozyskania nowych kontaktów międzynarodowych, prezentacji wyników badań w trakcie wydarzeń organizowanych przez ECPR. Co ważne, konsorcjum oferuje też szereg szkoleń i szkół letnich, gdzie można pozyskać czy pogłębić wiedzę na temat najnowszych metod i technik analizy danych.  Bez członkostwa instytucjonalnego uczestnictwo w większości tych wydarzeń byłoby bądź niemożliwe, bądź znacznie droższe, jako że organizacja oferuje istotne rabaty (od 40 do ponad 60%) dla swoich członków – zwraca uwagę prof. Artur Lipiński z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odpowiedzialny za współpracę z ECPR.

WNPiD UAM powstał w 2008 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jego siedziba mieści się na Kampusie Morasko. Obecnie wydział prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem. Ponadto w ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia doktoranckie, podyplomowe i kursy.

Poznańska jednostka jest siódmym polskim członkiem ECPR. Oprócz niej do organizacji należą:

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

MK, źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)