Aktualności
Życie akademickie
27 Lipca
Fot. Maciej Janicki/Facebook
Opublikowano: 2020-07-27

Polka na czele ELSA

Weronika Bańska stanie na czele Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Skład nowego Zarządu organizacji wybrano online podczas 77. International Council Meeting.

European Law Students’ Association to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych. Cele ELSA to wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników, promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej oraz kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Dewizą organizacji jest „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. ELSA obecna jest w 44 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. Zrzesza blisko 50 tys. członków.

W czerwcu wybrano skład pięcioosobowego Zarządu na kadencję 2020/2021. Nowym prezesem została Weronika Bańska, która zastąpi Greka Diomidisa Afentoulisa. Przez ostatni rok pełniła funkcję prezesa ELSA Poland. Wcześniej kierowała wrocławską grupą ELSA. W tym roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Do Zarządu kandydowała także Anna Wojciechowska, bez powodzenia ubiegająca się o stanowisko wiceprezesa ds. seminariów i konferencji.

Do ELSA Poland należy ponad 1200 członków zrzeszonych na 24 wydziałach prawa i administracji w 15 miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Polska jest jednym z państw założycielskich ELSA. Od 1 sierpnia funkcję prezesa obejmie Jakub Bogucki z ELSA Kraków.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)