Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Źródło: www.eaie.org
Opublikowano: 2022-06-23

Polka ponownie w Radzie Generalnej EAIE

Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została ponownie wybrana do Rady Generalnej European Association for International Education – jednego z najważniejszych stowarzyszeń branżowych, zajmujących się umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

EAIE to jedna z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji zrzeszających specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Wybrano właśnie skład jej Zarządu i Rady Generalnej na kadencję 2022–2024. W tym drugim gremium, które odpowiada za strategię i realizację celów oraz nadzoruje finanse EAIE, znalazła się Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Będzie to jej druga z rzędu kadencja w Radzie Generalnej.

Edyta Lachowicz-Santos z katowicką uczelnią ekonomiczną związana jest od ponad dwóch dekad. W tym czasie reprezentowała uczelnię i Polskę na licznych międzynarodowych targach, seminariach i konferencjach, prowadząc sesje oraz publikując opracowania m.in. w tematyce internacjonalizacji. Była również zaangażowana w powstanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian Universities Network), zasiadając także w jego Radzie.

Obecnie jest dyrektorem Biura Internacjonalizacji. Współpracuje jako ekspert zewnętrzny z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. W prace sieci EAIE angażuje się od 2002 roku. W latach 2012–2020 była członkiem (a od 2016 roku przewodniczącą) Grupy Sterującej EMPLOI (Employability skills, graduate careers and international internships). W roku 2015, jako pierwsza w historii osoba z Polski, została wyróżniona przez EAIE nagrodą Rising Star. To wyróżnienie przyznawane instytucjom i osobom, które mają wybitne osiągnięcia i zasługi dla EAIE oraz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Dwa lata temu wraz z Joanną Kartasiewicz z Instytutu Chemii Fizycznej PAN została wybrana do Rady Generalnej. W kolejnej kadencji, która rozpocznie się we wrześniu, będzie jedyną Polką w tym gremium.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)