Aktualności
Życie akademickie
02 Marca
Źródło: PG
Opublikowano: 2020-03-02

Polka w Komitecie Technicznym CIE

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, otrzymała powołanie na członka Komitetu Technicznego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej. Jest jedyną Polką zasiadającą w tym gremium.

International Commission on Illumination (CIE) jest pozarządową organizacją międzynarodową poświęconą współpracy i wymianie informacji w sprawach związanych ze światłem naturalnym i sztucznym w tym barwą, percepcją, fotobiologią i technologią obrazu. Jej członkami są Komitety Narodowe CIE z 40 krajów i ponad piętnastu członków indywidualnych z krajów lub regionów, w których nie ma dotychczas Komitetów Narodowych.

Podstawowym celem CIE jest stworzenie forum dyskusji międzynarodowej w sprawach dotyczących nauki, techniki i praktyki z zakresu światła i oświetlenia oraz wymiana informacji w tym zakresie, stworzenie podstawowych wzorców i procedur pomiarów wielkości świetlnych. Dodatkowo stworzenie wzorców do stosowania przy określaniu zasad i procedur w międzynarodowych i krajowych normach z zakresu światła i oświetlenia jak i przygotowywanie i wydawanie norm, zaleceń, raportów i innych publikacji związanych z nauką, techniką i praktyką. Prace merytoryczne CIE prowadzi w ośmiu Wydziałach i ponad 150 Komitetach Technicznych.

Komitet Techniczny TC 4-61: Artificial lightning and its impact on the natural environment (Sztuczne oświetlenie i jego wpływ na środowisko naturalne) zajmuje się stworzeniem wytycznych dotyczących sposobów zminimalizowania wpływu światła sztucznego na środowisko naturalne, w tym wpływu na florę i faunę, za pomocą sformułowania zaleceń dotyczących poziomów natężenie oświetlenia, rozkładów spektralnych i innych szczególnych zagadnień dotyczących szerokiego zakresu organizmów, a także określonych siedlisk. Dr Karolina Zielińska-Dąbkowska jest jedyną Polką, która zasiada w tym Komitecie.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)