Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2018-03-15

Polonia Restituta

Świętowanie 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ma różne wymiary. Jest okazją nie tylko do spoglądania wstecz na naszą historię, ale także refleksji nad przyszłością. Temu właśnie ma służyć ogłoszony 9 marca projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oprócz resortu w organizacje tego przedsięwzięcia zaangażowana jest Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Inauguracją projektu była konferencja naukowa pod hasłem „Rodzina”, która odbyła się 12 marca w murach Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na konferencji prasowej minister Jarosław Gowin mówił o refleksjach sięgających w przyszłość w duchu katolickiej nauki społecznej, o potrzebie uwypuklania tego, co dla Polaków wspólne, co nas łączy, a nie co dzieli.

Na konferencji podkreślano wartość rodziny nie tylko jako podstawowej komórki społecznej, ale także środowiska, które pielęgnuje polską kulturę, tożsamość, tradycje, wartości patriotyczne.  Obowiązkiem zarówno Państwa, jak i Kościoła jest troska o rodzinę, szczególnie w dobie jej kryzysu. Zwracano uwagę na bardzo niski w Polsce poziom dzietności, a także na zagrożenia rodziny, takie jak przemoc czy rozwody. Akcentowano potrzebę wyznaczenia ścisłej definicji polityki rodzinnej państwa. To oczywiście implikuje szereg różnorodnych działań, jak choćby pomoc finansowa dla najuboższych czy wielodzietnych rodzin, ale także polityka mieszkaniowa.

Konferencja dotycząca rodziny była pierwszą z cyklu dziesięciu podejmujących kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia, inicjujące rozważania na temat wspólnych wartości w świetle zasad i kryteriów katolickiej nauki społecznej. Kolejne konferencje będą organizowane w różnych ośrodkach akademickich w całej Polsce i poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia naszej świadomości, tożsamości i przyszłości. Ich tematami będą: praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa; obywatelskość i patriotyzm: wolność, suwerenność i praworządność; ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój; godność i sprawiedliwość społeczna; Europa i pojednanie; kultura i tożsamość; Państwo – Kościół, a ostatnia poświęcona będzie osobie ludzkiej i jej prawom.

Zwieńczeniem cyklu dziesięciu konferencji będzie w kwietniu 2019 roku międzynarodowy kongres podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)