Aktualności
Życie akademickie
15 Maja
Źródło: www.medfellows.pl, Wikipedia
Opublikowano: 2020-05-15

Polscy kardiolodzy z prestiżowym stypendium

Dwoje polskich naukowców otrzymało prestiżowe stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ufundowane przez firmę Servier. 

Innowacyjny, dwuletni program szkoleniowy Servier Advanced Cardiovascular School ma na celu poprawę statusu naukowego, wymianę doświadczeń między specjalistami oraz podniesienie kompetencji zawodowych młodych kardiologów z krajów członkowskich Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do współpracy w programie zaproszono 16 naukowców. W tym gronie znalazło się dwoje Polaków: dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Miłosz J. Jaguszewski I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ze względu na zainteresowania naukowe uczestnicy programu zostaną przydzieleni do dwóch grup, związanych z kardiologią inwazyjną oraz z niewydolnością serca.

W trakcie dwuletniego kursu stypendyści będą brali aktywny udział w radzie programowej kongresów ESC, będą mieli również okazję do współpracy z czołowymi liderami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jednym z głównych celów programu jest stworzenie sieci współpracy międzynarodowej wyróżniających się kardiologów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej jak i niewydolności serca poprzez tworzenie wspólnych projektów naukowych oraz publikacji.

Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka jest przewodniczącą-elektem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zrzeszającego młodych polskich kardiologów z istotnymi, międzynarodowymi osiągnięciami naukowymi. Specjalizuje się w echokardiografii (akredytacja indywidualna II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK). Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych. Laureatka m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK 2017. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2017 roku – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Należy do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Sercowo-Naczyniowego.

Prof. Miłosz J. Jaguszewski współtworzył pracownię obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie kardiologii, w 2015 roku stopień doktora habilitowanego (specjalność kardiologia), a w 2020 roku – tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation.  Należy do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Cardiology Journal” umieszczonego na liście filadelfijskiej. Opublikował ponad 120 prac naukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym „New England Journal of Medicine”. W 2018 roku zwyciężył w konkursie Supertalenty w Medycynie 2018, konkursie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia takotsubo.

MK, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)