Aktualności
Życie akademickie
18 Czerwca
Źródło: ResearchGate
Opublikowano: 2022-06-18

Polska oceanografka w Komitecie Wykonawczym Global Young Academy

Dr hab. Monika Kędra z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk została wybrana do Komitetu Wykonawczego Global Young Academy. Jest pierwszą osobą z Polski we władzach organizacji skupiającej młodych naukowców.

Global Young Academy powstała w 2010 roku. To międzynarodowa sieć zrzeszająca wybitnych młodych naukowców znajdujących się na wczesnym etapie samodzielnej kariery naukowej, tzn. 3–10 lat po doktoracie. W ich domenie znajdują się badania z obszarów nauk przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych. GYA prowadzi działalność w zakresie polityki naukowej, badań nad środowiskiem, polityki edukacyjnej i jej zasięgu. Co roku o członkostwo ubiega się blisko pół tysiąca kandydatów, z których tylko 30–40 dostępuje zaszczytu zasiadania w GYA. Wybierani są na podstawie osiągnięć naukowych, ale także dzięki swojemu zaangażowaniu w poprawę stanu nauki i jej powiązań ze społeczeństwem. Każdy otrzymuje nominację na pięcioletnią kadencję.

Wśród około 200 członków GYA z 69 krajów jest troje Polaków. W tym roku zostali wybrani: prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak z Akademii Leona Koźmińskiego i dr Rafał Majka z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2018 r. w GYA zasiada dr hab. Monika Kędra z Instytutu Oceanologii PAN. I właśnie ona, jako pierwsza osoba z Polski, została wybrana 17 czerwca do Komitetu Wykonawczego Global Young Academy na kadencję 2022/23.

Dr hab. Monika Kędra jest oceanografką, ekolożką morza, profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Ukończyła Wydział Biologii, Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2003). Doktorat (2008) i habilitację (2016) zdobyła w Instytucie Oceanologii PAN. W latach 2011–2013 odbyła dwuletni staż podoktorski w Chesapeake Biological Laboratory University of Maryland Centre for Environmental Sciences w USA.

Jej zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie morskich zespołów bentosowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu i sezonowości na bioróżnorodność i dynamikę populacji bentosowych, sieci troficzne oraz obieg węgla. Swoje badania prowadzi głównie w Oceanie Arktycznym, zarówno w morzach szelfowych, jak i w głębokich basenach oraz Morzu Bałtyckim. Brała udział w wielu międzynarodowych wyprawach badawczych, m.in. w rejsach na morzach: Barentsa, Grenlandzkim, Beringa, Czukockim, w fiordach Spitsbergenu i Basenie Nansena. Współtworzyła, a następnie była jedną z przewodniczących pan-arktycznej sieci naukowej Arctic in Rapid Transition (ART), która zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami Arktyki. Była też polską delegatką do Morskiej Grupy Roboczej przy International Arctic Science Committee (IASC). Należy do Bentosowej Grupy Roboczej Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) przy Radzie Arktycznej. Zasiada w Komitecie Badań Morza PAN i Komitecie Badań Polarnych PAN.

W latach 2016–2021 należała do Akademii Młodych Uczonych PAN, będąc w okresie 2017–2019 zastępczynią przewodniczącej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)