Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Polska Platforma Medyczna

Siedem uczelni medycznych oraz jeden instytut tworzą informatyczną Polską Platformę Medyczną. Pomysłodawcą projektu jest UMed w Białymstoku, a liderem przedsięwzięcia UMed we Wrocławiu. Ponadto do projektu dołączyły uczelnie medyczne z: Gdańska, Szczecina, Warszawy, Katowic, Lublina oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Ta szczególna platforma informatyczna ma prezentować dorobek nauki w dziedzinie medycyny oraz udostępniać wyniki badań w celu ich komercjalizacji. Będą do niej mieli dostęp przedstawiciele biznesu oraz naukowcy, dlatego na platformie dostępne będą często surowe jeszcze wyniki badań, a także publikacje naukowe. W bazie ma się znaleźć ok. 20 tys. badawczych materiałów naukowych – publikacji w czasopismach naukowych, monografii naukowych, rozpraw doktorskich – ok. 210 tys. informacji o patentach, aparaturze badawczej dostępnej na uczelniach, projektach naukowych. Będzie w niej ok. 6 tys. profili naukowców, a także blisko 400 wyników badań i danych badawczych.

Projekt jest w całości finansowany z unijnych funduszy z programu Polska Cyfrowa. Z tego programu pochodzi na ten cel 37,2 mln zł.

Obecnie uczelnie pracują nad przygotowaniem danych do wprowadzenia do systemu. Chodzi o wszystkie te publikacje, które mają charakter otwarty. Będą one przygotowane w jednolity sposób zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymogami medycznymi. Platforma ma być gotowa w 2020 r. Jej struktura będzie umożliwiać dołączanie do niej innym zainteresowanym jednostkom.

JK

(źródło: PAP – Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)