Aktualności
Życie akademickie
31 Sierpnia
Źródło: www.polsa.gov.pl
Opublikowano: 2023-08-31

Polska zwiększa swoją aktywność w kosmosie

Programy stażowe dla absolwentów, rozwój polskich technologii kosmicznych, budowa satelitów obserwacyjnych – zwiększenie o 295 mln euro składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej w latach 2023–2025 przyniesie konkretne korzyści dla naszego kraju.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii podpisano porozumienia dotyczące programów wspierających rozwój polskiego sektora kosmicznego. Sygnowali je: Waldemar Buda – szef resortu oraz dr Josef Aschbacher – dyrektor generalny ESA. Pierwsza umowa dotyczy staży dla polskich absolwentów w ESA, druga – rozwoju polskich technologii kosmicznych.

Mamy aspiracje, ale i predyspozycje do tego, by za kilka lat być w gronie państw, które posiadają mocno rozwinięte technologie kosmiczne. Za 10–15 lat siła państw będzie oceniana właśnie pod tym kątem. Naszym celem nie jest doganianie innych, ale bycie w światowej czołówce. Wzmocniona współpraca między Polską i ESA zwróci się nam wielokrotnie – drugi Polak w historii poleci w przestrzeń kosmiczną, wzrośnie poziom rodzimych technologii kosmicznych, powstaną wysokopłatne miejsca pracy, nastąpi dynamiczny rozwój naszej gospodarki – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Oprócz powyższych porozumień, wzmocniona współpraca Polski i ESA zakłada też budowę w Polsce dwóch lub trzech satelitów obserwacyjnych oraz nowe kontrakty dla polskich firm.

W ubiegłym roku świętowaliśmy 10-lecie Polski w ESA, a polscy inżynierowie są zaangażowani w wiele naszych flagowych misji. Jeśli w nadchodzącej dekadzie Europa chce grać w tej samej lidze co inne potęgi, musimy zwiększyć nasze ambicje. Bardzo się cieszę, że Polska zrozumiała to przesłanie: nowa misja astronautyczna, wraz z ogłoszonymi dziś inwestycjami oznacza, że Polska pozycjonuje się jako kraj kosmiczny i kluczowy partner w sektorze kosmicznym zarówno w Europie, jak i na świecie – mówi dyrektor generalny ESA dr Josef Aschbacher.

Historyczne wydarzenie

Dzięki podpisanym dziś porozumieniom rodzimi przedsiębiorcy oraz przedstawiciele ośrodków naukowych i instytucji będą mogli dopracować swoje rozwiązania, co pozwoli im stać się bardziej konkurencyjnymi na międzynarodowym rynku. Poza wsparciem polskiej myśli technologicznej inwestujemy również w przyszłe kadry sektora kosmicznego. Możliwość stażu w ESA to dla absolwentów polskich uczelni szansa na zdobycie bezcennej wiedzy – zaznacza minister Buda.

Na staż w ESA będą mogli się zgłosić absolwenci kierunków związanych z szeroko rozumianą polityką kosmiczną. Pierwszy nabór organizowany przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) planowany jest już na wrzesień. Program przewiduje łącznie 30 dwuletnich płatnych staży, które podniosą kwalifikacje polskich specjalistów sektora kosmicznego oraz przyczynią się do rozwoju kadr. Na realizację staży przeznaczono 3 mln euro.

Drugie z podpisanych dziś porozumień dotyczy programu, który ma pomóc w tworzeniu polskich specjalności kosmicznych w obszarach, które nie są objęte programami tematycznymi ESA. Środki w wysokości 7 mln euro zostaną przeznaczone na realizację projektów na średnich i wysokich poziomach gotowości technologicznej, a także na rozwój satelitów.

Stymulacja polskiego sektora kosmicznego poprzez inwestycję w ramach ESA przyczyni się do komercjalizacji rozwiniętych technologii kosmicznych, zwiększenia sprzedaży polskich produktów i usług, oraz w dalszej perspektywie wytworzy specjalności kosmiczne, budując konkurencyjność i markę polskiego sektora kosmicznego. Jeszcze w tej dekadzie polski przemysł kosmiczny ma potencjał stać się istotnym graczem w komercyjnym wykorzystaniu kosmosu – zapowiada Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dekada Polski w ESA

Od 2012 r. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki temu przyspieszył rozwój polskiego sektora kosmicznego. Staliśmy się ważnym i rozpoznawalnym partnerem w europejskich programach kosmicznych w zakresie badań oraz technologii kosmicznych i satelitarnych. Polscy naukowcy nawiązują kontakty z nowymi partnerami, pracują nad technologiami, otrzymują wsparcie finansowe oraz dostęp do infrastruktury ESA. Aparatura dostarczona przez polskie firmy została wykorzystana w ponad 80 misjach kosmicznych ESA i NASA.

W ostatnich latach z udziałem polskich inżynierów i naukowców zostały zrealizowane europejskie misje m.in. CASSINI-HUYGENS, ROSSETTA, BEPICOLOMBO, czy SOLAR ORBITER. Kolejne zaplanowane to m.in.: PROBA-3, PROSPECT, TGO, Exo Mars, Comet Interceptor i Athena.

Polski sektor kosmiczny to obecnie ponad 400 podmiotów (firm i instytutów), głównie z sektora MŚP. Już teraz ponad 200 z nich na co dzień współpracuje z ESA. Zatrudnienie w tym sektorze wynosi ok. 15 tys. osób. Kontrakty zdobyte przez polskie firmy przekraczają kwotę 140 mln euro. Rodzime firmy kosmiczne specjalizują się m.in. w sterowaniu i robotyce, zastosowaniu danych obserwacji Ziemi, mechatronice, optyce i systemach komunikacyjnych dla satelitów, czujnikach naukowych, oprogramowaniu kosmicznym i naziemnym.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)