Aktualności
Życie akademickie
25 Marca
Opublikowano: 2022-03-25

Polski zespół #ScienceForUkraine potrzebuje wsparcia!

Do zaangażowania się w inicjatywę #ScienceForUkraine zachęcają badaczy i badaczki członkowie polskiego zespołu. Zadaniem wolontariuszy będzie m.in. odpowiadanie na pytania i zgłoszenia dotyczące pracy naukowej i zawodowej w Polsce oraz rekrutowanie osób do nowo rozwijanego programu mentoringowego dla Ukraińców.

#ScienceForUkraine to międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym biorą udział wolontariusze z instytucji akademickich na całym świecie. Już w pierwszych dniach wojny została uruchomiona strona internetowa, na której publikowane są informacje o stypendiach i ofertach pracy dla badaczy z Ukrainy. Nie brakuje także ofert związanych z zakwaterowaniem. Inicjatywa cały czas się rozrasta – wkrótce w serwisie znajdą się również informacje prawne (wymogi wizowe etc.).

Polską koordynatorką jest dr hab. inż. Anna Kłos z Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, członkini Akademii Młodych Uczonych PAN. Zespół liczy w sumie osiem osób specjalizujących się w różnych dziedzinach: historii, humanistyce cyfrowej, inżynierii, matematyce, naukach o Ziemi, literaturoznawstwie, językoznawstwie, antropologii kultury. Rąk do pracy potrzeba jednak znacznie więcej, dlatego jego członkowie zwracają się z prośbą o wsparcie.

#ScienceForUkraine to nie tylko doraźna pomoc – chcemy działać długofalowo. Jesteśmy jeszcze na etapie pomysłów, zapraszamy więc także do współtworzenia i rozwijania projektu – zachęcają.

Do zadań wolontariuszy należeć będzie m.in. odpowiadanie na pytania i zgłoszenia badaczy i badaczek z Ukrainy dotyczące pracy naukowej i zawodowej w Polsce, poszerzanie bazy kontaktów w Ukrainie, aby skutecznie docierać tam z informacjami, przygotowywanie i rozsyłanie informacji do instytucji, uczelni, mediów i innych potencjalnie ważnych odbiorców inicjatywy #ScienceForUkraine. Nowe osoby zajmą się też rekrutowaniem mentorów i mentorek oraz zespołów badawczych do rozwijanego właśnie programu mentoringowego dla przebywających w Ukrainie.

Chcemy, aby osoby z Ukrainy już teraz mogły zdalnie brać udział w spotkaniach zespołów badawczych w Polsce i w ten sposób poszerzać swoje kontakty. Taka forma współpracy umiędzynarodowi ich doświadczenie i ułatwi im w przyszłości ubieganie się o zagraniczne stypendia i granty. Wielu z nas już ma kontakty w Ukrainie lub zna badaczki i badaczy w Polsce, którzy będą gotowi wziąć udział w programie, musimy tylko dotrzeć do nich z informacją! – przekonują organizatorzy, apelując do naukowców, by zaangażowali się w projekt #ScienceForUkraine.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: scienceforukraine.poland@gmail.com.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)