Aktualności
Życie akademickie
07 Września
Źródło: Polski Klaster Budowlany
Opublikowano: 2021-09-07

Polskie Centrum BIM powstanie w Białymstoku

Polski Klaster Budowlany i Politechnika Białostocka rozszerzają współpracę. Wspólnie wykształcą managerów specjalistów, którzy wprowadzą cyfryzację do polskich przedsiębiorstw budowlanych.

We wtorek, 7 września, Politechnika Białostocka oraz Polski Klaster Budowlany zawarły porozumienie o współpracy, w którym zadeklarowały realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i dydaktycznych. Polski Klaster Budowlany objął też patronat nad nowym kierunkiem studiów drugiego stopnia, który został utworzony na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Dzięki współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym chcemy kształcić kadry inżynierskie, które będą posiadały kompetencje pożądane na współczesnym i przyszłym rynku pracy. Nowe, rozszerzone porozumienie pomiędzy Polskim Klastrem Budowlanym i Politechniką Białostocką to odpowiedź na rozwój technologii, nowe potrzeby i nowe wyzwania – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Najbardziej aktualnym wyzwaniem polskiej branży budowlanej jest jej cyfryzacja, a konkretnie wprowadzenie technologii BIM (Building Information Modeling). Na całym świecie praca w tym systemie uznawana jest za standard. W Polsce to wciąż nowinka technologiczna. Według Tomasza Kozłowskiego, koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, firmy budowlane czekają na nowy sposób myślenia w budownictwie i przygotowują się do jego wdrożenia.

Działania Polskiego Klastra Budowlanego i Politechniki Białostockiej mogą te firmy wynieść na wyższy poziom. Dzięki naszym wspólnym działaniom możemy doprowadzić do przewagi konkurencyjnej, która zaowocuje na wiele lat – przekonuje Kozłowski, który dodał, że bez udziału uczelni nie da się wprowadzić BIM-u do podlaskich oraz polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Zapowiedział także, że w Białymstoku, przy ul. Pułkowej, powstanie Polskie Centrum BIM. Chodzi o budynek demonstracyjny, który stanie się kolebką wszystkich działań, mających na celu wdrożenie technologii BIM w naszym kraju. Jakie funkcje będzie pełniło Polskie Centrum BIM?

Wybudujemy budynek demonstracyjny, który od samego początku będzie zaplanowany, zaprojektowany, jak również zarządzany z wykorzystaniem technologii BIM. Dodatkowo w ramach projektu planujemy stworzenie warunków do pracy dla naszych film. Tworzymy stanowiska pracy, zatrudniamy też kadrę, która ma aktywnie wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu tej technologii w swojej działalności – zaznacza Anna Moskwa, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego.

Przyznała jednocześnie, że na rynku pracy brakuje wykształconych specjalistów. Dlatego cieszy ją uruchomienie studiów BIM na Politechnice Białostockiej.

Nie wyobrażamy sobie realizacji tego typu działania bez wsparcia wiodącej uczelni technicznej naszego regionu. My ze swojej strony udostępniamy w ramach współpracy możliwość praktycznej nauki na modelu cyfrowym, który zostanie stworzony w wyniku realizacji naszej inwestycji. Jesteśmy przekonani, że osoby, które będą aktywnie z nami współpracować, studenci, którzy dzisiaj podejmą naukę na nowym, wspólnie tworzonym kierunku, będą mieli możliwość znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy, nie tylko w naszych przedsiębiorstwach regionalnych, ale tak naprawdę na całym świecie – nie ma wątpliwości Anna Moskwa.

Na kierunku „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku” kształceni będą managerowie specjaliści. Oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich: budownictwa, architektury, inżynierii środowiska oraz kierunków pokrewnych.

Obecnie projektuje się i realizuje obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Nadzoruje budowę przy pomocy dronów, siedząc kilkaset lub kilka tysięcy metrów dalej. Właśnie tego typu managerów specjalistów, będziemy wspólnie z Polskim Klastrem Budowlanym szkolić. Nasi studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk i zobaczenia w rzeczywistości, jak wygląda praca w technologii BIM na modelowym budynku Polskiego Centrum BIM w Białymstoku – zapowiada dr inż. Małgorzata Lelusz, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Budownictwa i Nauko o Środowisku PB.

Polski Klaster Budowlany, wcześniej funkcjonujący jako Wschodni Klaster Budowlany, należy do elitarnej grupy 7 klastrów działających w Polsce, które otrzymały status Krajowego Klastra Kluczowego. Polski Klaster Budowlany grupuje już ponad 300 firm i działa na terenie całego kraju.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)