Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Opublikowano: 2018-03-08

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Atrakcyjne wynagrodzenie (nawet do 350 tys. zł przez cztery lata) i możliwość stworzenia własnej grupy projektowej – tym do powrotu do kraju chce skusić polskich naukowców pracujących zagranicą Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytucja ogłosiła właśnie swój pierwszy program – Polskie Powroty.

– Nie bez przyczyny ogłaszamy program w hali przylotów na lotnisku. Z naszym programem łączymy nadzieję, że częściej przyjdzie nam witać tutaj polskich naukowców powracających do kraju – podkreślił podczas konferencji otwierającej program wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. „Polskie Powroty” mają zachęcić polskich badaczy do powrotu do kraju poprzez zapewnienie im konkurencyjnych warunków pracy. Naukowcy, którzy zdecydują się powrócić nad Wisłę, mogą liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości do 350 tys. złotych brutto (wypłacane nawet przez 4 lata), a także środki, które pozwolą na zorganizowanie dwóch dodatkowych etatów – po to, aby naukowiec mógł stworzyć własny zespół, wspierający go w badaniach. Program będzie finansował także koszty przeprowadzki. – W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców – zdolnych, młodych ludzi, którzy poza granicami kraju szukali warunków do pracy naukowej i twórczej wymiany myśli. Dziś mamy warunki, aby z powrotem przyjąć ich w Polsce. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie ‒ mówił Jarosław Gowin.

Polskie Powroty – ponad 2 mln zł na ściągnięcie jednego naukowca

W sumie w ramach Polskich Powrotów przewidziano środki na:

  • wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca – 350 tys. zł rocznie przez cztery lata (kwoty uwzględniają koszty pracodawcy, tzw. brutto brutto);
  • wynagrodzenie dla osoby z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie;
  • dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół – 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy);
  • adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł);
  • koszty związane z przeprowadzką powracającego naukowca (30 tys. zł).

Uczelnie także zyskają

Dzięki udziałowi w programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy bez konieczności angażowania dodatkowych środków specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem. ‒ Polskie Powroty są ogromną szansą dla uczelni – ambitni naukowcy, z międzynarodowym doświadczeniem, siecią kontaktów i współpracowników, z umiejętnością pozyskiwania funduszy na badania, ze świeżym spojrzeniem wynikającym z obcowania z odmiennymi praktykami akademickimi czy doświadczeniem dydaktycznym stanowić będą bez wątpienia ogromne wsparcie dla rozwoju rodzimych jednostek naukowych. Warto wykorzystać ten potencjał ‒ podkreślił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW.

Powracający naukowiec – wyzwania i zadania

Zadaniem powracającego naukowca, biorącego udział w programie, jest:

  • stworzenie własnej grupy projektowej w murach polskich uczelni lub instytutów;
  • aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
  • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych
  • lub prowadzenie prac rozwojowych lub wdrożeniowych.

NAWA i Polskie Powroty

NAWA została powołana do życia 1 października 2017 roku z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina. Głównym celem tej instytucji jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki – zarówno poprzez ściągnięcie do Polski najtęższych umysłów ze świata, jak i skłonienie do powrotu polskich naukowców.

Program Polskie Powroty otwarty jest dla uczelni i jednostek naukowych (instytutów badawczych lub naukowych PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy. Warunkiem jest to, aby do momentu złożenia wniosków powracający badacz był zatrudniony w zagranicznych uczelniach, instytutach lub działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw przez co najmniej dwa lata. Jego pobyt nie mógł być także finansowany z polskich środków budżetowych.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 roku. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku. Więcej o programie na stronie internetowej nawa.gov.pl.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)