Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Opublikowano: 2018-03-15

Polskie powroty – pilotażowy program NAWA

7 marca ruszył oficjalnie program Polskie Powroty uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Powracający z zagranicy naukowcy będą mogli stworzyć własną grupę badawczą, ponadto otrzymają wynagrodzenia na poziomie europejskim nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata.

W ramach Polskich Powrotów NAWA zapewnia długoterminowe – od 36 do 48 miesięcy – dofinansowanie w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł. Dzięki udziałowi w tym programie polskie uczelnie będą mogły pozyskać do współpracy, bez dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem mogą występować uczelnie lub instytuty planujące zatrudnienie naukowca powracającego z zagranicy, zatrudnionego przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w instytutach badawczych, ale także w działach badawczych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. O udział w programie nie mogą się ubiegać te osoby, których pobyt za granica był finansowany z polskich środków budżetowych.

Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej. Na wynagrodzenie doświadczonego, powracającego naukowca przeznaczono kwotę w wysokości 350 tys. zł rocznie, dla osoby z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie. Kwoty uwzględniają koszty pracodawcy (tzw. brutto) oraz 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy) na dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół wspierający go w prowadzonych badaniach. W programie uwzględniono także środki do 25 tys. zł na adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce oraz koszty związane z przesiedleniem powracającego naukowca – 30 tys. zł.

Naukowcy powracający do Polski biorący udział w tym programie zobligowani są do stworzenie własnej tzw. Grupy Projektowej i aplikowania o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenia i upowszechniania wyników tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenia prac wdrożeniowych. Uczestnicy programu będą także mogli wesprzeć instytucję ich goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

Wnioski o udział w tym pilotażowym programie można składać do 31 maja 2018 r. Pierwsze powroty planowane są na koniec tego roku.

JK

(źródło: MNiSW)

Dyskusja (0 komentarzy)