Aktualności
Życie akademickie
28 Lutego
Opublikowano: 2020-02-28

Polskie uczelnie w premierowym rankingu studiów inżynierskich

Dwie polskie uczelnie na czele EngiRank – European Ranking of Engineering Studies przygotowanego przez fundację Perspektywy we współpracy z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – FRSE. To pierwsza edycja tego zestawienia.

Twórcy rankingu wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: efektywność naukową (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%) i umiędzynarodowienie (20%). Porównano 81 uczelni z 12 europejskich krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Na podium stanęły: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy inne polskie uczelnie: Politechnika Łódzka (6), Politechnika Wrocławska (6) i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (8).

W poszczególnych kategoriach najlepiej polskie uczelnie wypadły w „Innowacjach”, gdzie Politechnika Warszawska zajęła 1., a Akademia Górniczo-Hutnicza – 3. miejsce. W „Jakości kształcenia” najniższy stopień podium dla WAT. Nieco gorzej jest w „Efektywności naukowej” i „Umiędzynarodowieniu”, gdzie najwyżej sklasyfikowane nasze uczelnie dopiero zamykają pierwszą dziesiątkę (odpowiednio: Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska).

W rankingu EngiRank by subject umieszczono 149 uczelni z 13 krajów. Został stworzony na podstawie dwóch kategorii danych: efektywność naukowa (80%) i jakość kształcenia (20%). W kategoriach uwzględniono 6 kryteriów. Najwyżej z naszych uplasowały się: Politechnika Warszawska (1. miejsce w Medical Engineering i 2. w Materials Engineering), Uniwersytet Jagielloński (3. w Material Engineering), Politechnika Śląska (1. w Civil Engineering), Politechnika Łódzka (3. w Electrical, Electronic & Information Engineering), Akademia Górniczo-Hutnicza (1. w Environmental Engineering).

MK, źródło: PW

Raport EngiRank

Dyskusja (0 komentarzy)