Aktualności
Życie akademickie
17 Października
Opublikowano: 2022-10-17

Polskie wnioski w HE coraz lepsze

O ponad 32% wzrosło dofinansowanie polskich uczestników projektów w Horyzoncie Europa w porównaniu do analogicznego okresu programu Horyzont 2020 – wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej. Statystyki dotyczą 178 rozstrzygniętych już konkursów.

Jak podaje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, jednym z kluczowych czynników, które miały wpływ na tak znaczący wzrost dofinansowania, była istotna poprawa jakości wniosków o koordynację składanych przez polskich uczestników. Udział wniosków, które otrzymały ocenę powyżej progu kwalifikowalności (tzw. threshold), wzrósł z 14,21% w H2020 do 35,70% w HE. Polepszył się też wskaźnik jakości wniosków mierzony relacją liczby wniosków, które otrzymały dofinansowanie, do liczby wniosków, które przeszły threshold – z 23,31% w H2020 do 29,49% w HE. W efekcie tych zmian współczynnik sukcesu polskich wniosków o koordynacje projektów wzrósł znacząco z 3,31% w H2020 aż do 10,53% w HE (liczba dofinansowanych wniosków do liczby złożonych wniosków).

W projektach wyłonionych w 178 zamkniętych już konkursach bierze udział 13 385 podmiotów ze 145 krajów. Realizują one 4812 przedsięwzięć na łączną kwotę 13,98 mld euro, z czego ponad 90%, tj. 12,65 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich).

W 454 projektach, z czego w 47 w roli koordynatorów, uczestniczą 302 podmioty z Polski. Pozyskały one do tej pory 174,06 mln euro, co stanowi 1,38% środków dla państw członkowskich i daje nam 14 pozycję w tym gronie. Na pozycję lidera powróciło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które otrzymało już ponad 16 mln euro (21 przedsięwzięć, 1 koordynacja). Na drugim miejscu jest Uniwersytet Warszawski (15,5 mln euro), który bierze udział w rekordowej liczbie 40 projektów, z których 7 koordynuje. Liderem także siedmiu projektów są plasujący się na trzeciej pozycji naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na 26 przedsięwzięć dostali prawie 13 mln euro.

Wśród instytucji naukowych w czołówce są także: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (7 mln euro), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (4,1 mln euro), Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu (4 mln euro), Instytut Wysokich Ciśnień PAN (3 mln euro), Politechnika Śląska (2,8 mln euro), Instytut Oceanologii PAN (2,8 mln euro), Uniwersytet Gdański (2,7 mln euro).

W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej środków, znajdują się: Niemcy (2,1 mld euro), Hiszpania (1,5 mld euro), Francja (1,4 mld euro).

MK, źródło: KPK NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)