Aktualności
Życie akademickie
10 Lipca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2017-07-10

Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals w UMCS

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals. Stosowną umowę w tej sprawie pomiędzy Zhejiang University of Technology i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisali 5 lipca 2017 prof. Weike Su, dyrektor wykonawczy Collaborative Innovation Center of Yangtze River Delta Region Green Pharmaceuticals oraz prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

To kolejna umowa zawarta przez UMCS z Zhejiang University of Technology. Pierwsza, podpisana w listopadzie 2016 roku, dotyczy porozumienia o współpracy w zakresie promocji i rozwoju wymiany akademickiej i naukowej, zaś ta podpisana dzisiaj stanowi doskonały przykład dynamicznego rozwoju wzajemnej współpracy, która będzie obejmować także prowadzenie wspólnych badań (w zakresie otrzymywania, separacji i oczyszczania substancji aktywnych pochodzenia roślinnego z różnego typu ekstraktów roślinnych, mogących znaleźć zastosowanie w medycynie) w pierwszej tego typu polsko-chińskiej instytucji naukowo-badawczej. Działalność Polsko-Chińskiego Centrum Badawczego Green Pharmaceuticals prowadzona będzie przede wszystkim w laboratoriach Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie, z wykorzystaniem znajdującej się tam aparatury badawczej.

Zhejiang University of Technology to jeden z kluczowych uniwersytetów Prowincji Zhejiang, założony wspólnie przez rząd Prowincji Zhejiang i Ministerstwo Edukacji. Siedziba Uniwersytetu mieści się w Hangzou, mieście znanym z tradycji historycznych i bogatego życia kulturalnego. ZJUT utrzymuje współpracę międzynarodową z ośrodkami akademickimi w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, Belgii, Australii, Rosji, Korei, Holandii, Szwecji, Austrii, ale także Hongkongu i Macao.

Podpisanie umowy o Polsko-Chińskim Centrum Badawczym Green Pharmaceuticals przy UMCS poprzedziła dwudniowa „Polsko-Chińska Konferencja Naukowa „Farmacja – Biologia – Chemia – IT, nowe aspekty i innowacje”, organizowana w ECOTECH-COMPLEX, w której uczestniczyli naukowcy z UMCS i ZJUT.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie aktywnie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi Chin, dbając również o rozwój współpracy kulturalnej – od kilku lat w UMCS prowadzi również działalność Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, które promuje historię i kulturę Chin w Lublinie.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)